อัพเดทต่ออายุใบขับขี่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

0

อัพเดทต่ออายุใบขับขี่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การใช้รถใช้ถนน จำเป็นที่จะต้องมีใบขับขี่ของตัวเอง ใบขับขี่ถือว่าเป็นใบได้รับการอนุญาตในการขับรถในการใช้รถบนท้องถนนถูกต้องตามหลักกฎหมายที่มีอยู่ หากใครที่ขับรถบนท้องถนนนั้นไม่มีใบขับขี่ก็จะถือได้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้รับอนุญาตในการขับรถก่อให้เกิดอันตรายต่างๆบนท้องถนนได้

และทั้งนี้ทั้งนั้น ในการที่เราจะมีใบขับขี่ได้จะต้องมีการเรียนรู้และการทำข้อสอบอีกทั้งจำเป็นต้องสอบปฏิบัติในท่าต่างๆที่เราจะต้องได้ใช้ในการขับรถจริงๆ เพื่อให้ได้ใบขับขี่นั้นมา และในปัจจุบันนี้หากเราจะทำการต่อใบขับขี่ จำเป็นต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

1. การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขอใหม่ ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและใบรับรองแพทย์

2. การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือเรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆ เปลี่ยนใบขับขี่ชั่วคราวเป็น 5 ปี เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ

3. การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) เตรียมแค่ บัตรประชาชนตัวจริง และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ แต่ถ้าปล่อยให้หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย

4. การขอใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะจะ ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และต้องแสดงใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วย

5. ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่และต่ออายุ สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และใช้เอกสารแบบเดียวกันทั้งหมด

ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์ที่ต้องใช้ยื่นประกอบ ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง” มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่มาสมัคร

ดังนั้น เพื่อความชัดเจนขอให้แจ้งกับคลินิกหรือสถานพยาบาลให้ชัดเจนว่า ขอใบรับรองแพทย์ สำหรับประกอบการขอรับใบขับขี่ เพื่อให้ได้รูปแบบที่ถูกต้องและมีข้อมูลการตรวจที่ครบถ้วนสมบูรณ์

เมื่อรู้แบบนี้แล้วให้เราเตรียมเอกสารในการต่อใบขับขี่ให้ถูกต้อง เพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้นำเอกสารจำเป็นที่เขาจะต้องใช้ ก็จะเป็นการเสียเวลาอีกมาก อย่าลืมบอกเพื่อนๆกันด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : FM91 Trafficpro

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here