เปิดรอบให้จองคิว สอบใบขับขี่ในวัน เสาร์-อาทิตย์(รายละเอียด)

0

เปิดรอบให้จองคิว สอบใบขับขี่ในวัน เสาร์-อาทิตย์(รายละเอียด)

สุดท้ายก็มี! สำนักงานขนส่งเปิดสอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์แล้วจ้า เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับทุกท่านที่ไม่ต้องลางานไปสอบใบขับขี่ให้เสียเวลางาน แต่สามารถมาสอบได้ในวันเสาร์อาทิตย์ อ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยจ้า

มีผู้คนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบก ได้ทำการเพิ่มทางเลือกการสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ร่วมมือกับภาคเอกชน แต่ไม่ได้มีให้ตลอด เพราะเขาได้ทำการเปิดเป็นรอบให้จองคิว จะมีวันไหนบ้าง มาดูกันเลย

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ การดำเนินการตามขั้นตอนในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามมาตราฐานใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป โดยมรการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมการขับรถอย่างปลอดภัย โดยเพิ่มจำนวนข้อสอบเป็น 50 ข้อ โดยผู้สอบต้องผ่านเกณท์ร้อยละ 90 เพื่อเป็นการยกระดับของผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่กรมการขนส่งทางบก

ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

วันเสาร์ จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม

วันอาทิตย์ ทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบขับรถในสนามทดสอบ

โครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2562 มีกำหนดจัดอบรมทั้งสิ้น 12 รุ่น โดยแต่ละรุ่นใช้เวลาอบรมและทดสอบทั้งสิ้นรวม 2 วัน โดยวันเสาร์เป็นหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก และเข้ารับการสอบข้อเขียน E-exam และวันอาทิตย์เป็นการทดสอบขับรถในสนามขับรถ โดยใช้ระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตในวันราชการปกติ

ผู้สนใจอบรมต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ โดยเตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน

กำหนดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่จักรยานยนต์เสาร์-อาทิตย์ มีดังนี้

รุ่นที่ 227 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 / รุ่นที่ 228 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561

รุ่นที่ 229 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 / รุ่นที่ 230 วันที่ 18-20 มกราคม 2562

รุ่นที่ 231 วันที่ 16-17 กุมพาพันธ์ 2562 / รุ่นที่ 232 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รุ่นที่ 233 วันที่ 20-21 เมษายน 2562 / รุ่นที่ 234 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่ 235 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 /รุ่นที่ 236 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

รุ่นที่ 237 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 /รุ่นที่ 238 วันที่ 14-15 กันยายน 2562

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพียงแห่งเดียว

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดและตารางอบรมเพิ่มเติมที่ dlt.go.th และสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ่นนั้น ๆ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แนะให้คนที่มาสอบใบขับขี่ ผ่านการอบรม และนำใบผ่านการอบรม มายื่นเพื่อสอบ ขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถ

ในกรุงเทพฯ มีสถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรอบรมใบขับขี่ ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 0-2470-9630-4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-3820-25

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 0-2241-6543-6

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2397-6308

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0-2160-1312

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โทร. 08-7917-1347

ส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานขนส่ง

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here