ทำนายโชค 12 ปีเกิด รับเงินมากมีโชคหลายทาง การงานโดดเด่น

0

ทำนายโชค 12 ปีเกิด รับเงินมากมีโชคหลายทาง การงานโดดเด่น

เมษ วันนี้ท่านมีเรื่องที่มักจะเกิดความสงสัยในหลายๆเรื่อง มีผู้ที่จะเดินทางเขามาเป็นบริวารของตัวท่าน การก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีขึ้นใกล้กับที่อยู่อาศัยของท่านที่ท่านไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นัก แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ มีผู้ช่วย เหลือในการงานหรือการทำงานทางบ้ านของท่านได้ดีในช่วงนี้

พฤษภ วันนี้ท่านได้รับโอกาสดี ได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการทำงาน ซึ่งมีบางคนพยายามอธิบายว่าเป็นการทดลองความสามารถของท่าน แต่ท่านไม่สนใจในการตีความเช่นนั้น ได้เครื่องมือสมัยใหม่ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในการทำงานของท่าน มีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของท่านพยายามเข้ามาแทรกแซง การติดต่อสื่อสา รต่างๆ มีความคล่องตัว

เมถุน วันนี้ท่านได้รับความรำคาญใจจากเรื่องจุกจิกต่างๆ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ชิด ท่านมีการวางตัวได้สง่างามท่ามกลางสังคม ผู้ที่ทำครัวเองควรระวังในเรื่องของไฟ มีรายได้สูงขึ้น ถ้าว่างงานจะได้ลาภลอย

กรกฎ วันนี้ท่านพอใจในความอดทนเข้มแข็งและกล้าหาญของบริวาร ร่างกายแข็งแรงได้รับข่าวสา รต่างๆ อย่างกว้างขวาง ที่อยู่อาศัยสงบเรียบร้อยแข็งแรงมั่นคง น้องๆ หรือบุตรหลานทำการอันเป็นผลดีต่อชื่อเสียงของท่าน มีความพอใจในความกลมเกลียวของบริวาร หุ้นส่วนและบริวารนำข่าวดีมาบอก

สิงห์ วันนี้ท่านสามารถขยายโครงการใหญ่ๆ ให้ก้าวหน้าไปได้มาก ของหายไปได้คืน หนี้สินยังคงค้างชำระต่อไป ญาติมิตรที่ไปมาหาสู่ทำข้าวของหักเสียหายในบ้ านของท่าน ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงจากของเก่าๆ หรือสิ่งของที่เป็นโบราณวัตถุ อาจมีภัยจากอากาศที่แปรปรวน เด็ กเล็กที่อาศัยอยู่กับท่านอาจพลัดหลง

กันย์ วันนี้ท่านจะทำทรัพย์สินสิ่งของเสียหายเล็กน้อย ได้รับข่าวสา รต่างๆ จากผู้ร่วมงาน ในกรณีที่ท่านลาป่ ว ยหลายวัน มีการพูดถึงท่านอย่างที่ไม่น่าพอใจซึ่งไม่ควรเก็บเอามาน้อยใจแต่อย่างใด ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้ านเดียวกัน มักมีเรื่องไม่ค่อยพอใจกับท่าน ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าที่ชำรุด

ตุลย์ วันนี้ท่านได้เลื่อนตำแหน่งการงานสูงขึ้น มีสิทธ์ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชากว้างขวางออกไป งานที่เกี่ยวกับเอกสา รควรจัดการด้วยตนเอง ได้วัตถุสิ่งของที่แข็งแรงมั่นคงเข้าบ้ านบริวารที่ศึกษาเล่าเรียนจะได้รับความสำเร็จ ท่านจะพลอยมีหน้ามีตาไปกับเขาด้วย

พิจิก วันนี้ท่านจะแข็งแรงสดชื่นมีพลานามัยดี มักทำงานใกล้ชิดกับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ พี่น้องที่ใกล้ชิดได้รับความสำเร็จในกิจการงานและการศึกษาต่างๆ จะเป็นเจ้าภาพงานบวชให้กุลบุตร หรือในงานแต่งงานของเขา จะลืมสิ่งของมีค่าไว้ในที่ที่หาพบได้ยาก พี่น้องทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่มีคนเกรงใจ

ธนู วันนี้ท่านมียศศักดิ์ฐานะในตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น สามารถปกครองบริวารที่กล้าหาญแข็งแรง ท่านเก็บออมเงินสดไว้ได้จำนวนหนึ่ ง จะใช้อำนาจด้วยความละมุนละม่อม ไม่กังวลไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เชื่อถือข่าวลือต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ บริวารช่วยทำกิจการงานอย่างเข้มแข็ง

มังกร วันนี้ท่านได้รับผลประโยชน์ทั้งการเงินและรายได้เป็นปกติ เงินสดที่อยู่ในมือของผู้อื่นจะกลับคืนมาสู่ท่านในเร็วๆ นี้ จะพบเห็นการแย่งชิงทรัพย์สินไม่ห่ างไกลจากตัวท่านนัก บ้ านและทรัพย์สินเป็นที่หมายปองคนที่จ้องอยู่ ก่อนนอนหลับไม่ควรดื่มผู้ใหญ่จะปรึกษางานสำคัญโดยไม่บอกให้ใครรู้

กุมภ์ วันนี้ท่านจะเข้มงวดกวดขันกับการดำเนินชีวิตของตนเอง การจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างประหยัด ไม่เชื่อข่าวลือต่างๆ ว่าเป็นจริงทั้งๆ ที่ไม่แน่ใจ จะซื้อของต่างๆ เพราะเกิดโทสะจริต ได้ลาภในการเดินทางระยะใกล้ๆ แม้จะไปหาผู้ที่ท่านไม่รู้จักก็จะพบกันได้ที่หน้าประตูบ้ านของเขาเอง ได้เอกสา รหนังสือหรือข้อความที่เป็นประโยชน์ต่างๆ

มีน วันนี้ท่านได้สิ่งของเครื่องประดับสวยงามและมีค่าต่างๆ เพื่อนที่มียศศักดิ์นำลาภมาให้ พี่น้องจะช่วยงานของท่านโดยไม่คำนึงถึงการพักผ่อน บริวารจะมีชื่อเสียงจากการแข่งขันหรือการประกวด ถ้าท่านส่งนางแบบหรือนายแบบเข้าประกวดก็จะมีชื่อเสียงมาก มีค่าใช้จ่ายประจำวันค่อนข้างสูง

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here