9 นิสัยของเหล่าผู้ที่มีบุญมาก

0

9 นิสัยของเหล่าผู้ที่มีบุญมาก

ตามลักษณะของผู้ที่มีบุญมาก หรือที่เรียกว่ามีจิตของผู้มีบุญ มักจะมีนิสัยเช่นนี้ ตามที่หลวงตามหาบัวได้กล่าวไว้ ลองไปดูกันว่าคุณเป็นผู้มีบุญมากหรือเปล่า หากว่าคุณกำลังขาดข้อใดข้อหนึ่งไป เราปรับตัวและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันดู

จิตของผู้มีบุญ

๑. ไม่บ่น

เมื่อคนเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถยอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจถึงระดับวาสนาของตนเองและบุคคลอื่นอื่น ว่าความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ได้ก่อไว้ บ่นมากไปก็เท่านั้น ทุกสิ่งอย่างมันคือผลแห่งกรรม อันเป็นสมบัติของตัวเราเอง

๒. ไม่กลัว

เมื่อมีบุญมากแล้ว ผลบุญนั้นจะแปรสภาพให้กลายเป็นความเข้มแข็งและกล้าหาญตามกำลังวังชาของผู้มีบุญมีอิทธิฤทธิ์ อิทธิฤทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเป็นผู้มีปัญญา ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคและปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น เพราะว่ามีความมั่นใจความ เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้มีบุญของตน เมื่อคิดจะทำอะไรลงไป ล้วนแล้วจะมีบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

๓. ไม่ทำชั่ว

เมื่อมีบุญ ผลบุญนั้นจะแปรสภาพให้กลายเป็นตัวควบคุมอารมณ์และจิตใจ ควบคุมการบริหาร ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ที่จะทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาปกรรมที่กำลังจะทำ ความผิดแม้จะเล็กน้อย ในที่ลับหรือในที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายชาติหลายภพ เห็นถึงผลของการกระทำต่อครอบครัว ต่อสังคม เพื่อนร่วมโลกอย่างมหาศาล

๔. ไม่คิดมาก

คนเราเมื่อมีบุญแล้ว ผลบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้กลายเป็นความสะอาด เป็นความสงบ ความสว่างในชีวิต ตามกำลังของผู้มีบุญ จะทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ มีจิตใจที่ผ่องแผ้ว ไม่ฟุ้งซ่านน่ารำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์อกุศล ความคิดทุกความคิดล้วนมาจากความเบิกบานสบายใจ ไม่คิดเบื่อความทุกข์มาใช้ก่อน

๕. รอได้ คอยได้

เมื่อมีบุญมากแล้ว ผลแห่งบุญจะแปรสภาพให้กลายเป็นความร่มเย็น กลายเป็นความใจเย็น สามารถยืดหยุ่นได้ ตามกำลังของผู้ที่มีบุญมีฤทธิ์ เป็นคนที่ไม่ใจร้อน เห็นจังหวะช่วงชิงก็ช่วงชิง จะต้องเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับผู้อื่น ให้โอกาสกับชีวิต

๖. อดได้ ทนได้

เมื่อคนเรามีบุญ ผลบุญนั้นจะกลายสภาพให้เป็นพลังงานแห่งความเข้มแข็ง ตามกำลังของผู้มีบุญฤทธิ์ จะทำให้มีความอดทนเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว มีความแข็งแกร่งต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีความสุขกายสบายใจ เห็นความสำเร็จเป็นยินดี อดทนอย่างมีความสุข

๗. สงบได้ เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะแปรสภาพให้กลายเป็นคนที่นิ่ง เป็นคนที่สามารถสงบได้ รู้ร้อนรู้หนาว ตามกำลังของผู้มีบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่อิจฉาตาร้อน กะวนกะวาย กระสับกระส่าย วุ่นวาย เป็นภาระของสังคม ไม่มีสาระ ทำให้คนอื่นตกระกำลำบาก หากเราทำใจได้ก็เหมือนจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

๘. ปล่อยได้ วางได้

เมื่อมีบุญ ผลแห่งบุญที่คุณทำจะแปรสภาพให้เป็นการรู้จักละวาง ไม่แบกทุกสิ่งอย่างไว้กับตัวเอง รู้จักปล่อยวาง รู้จักความเป็นไปของโลก ยืดหยุ่นทุกอย่าง ปล่อยวางพลังงาน

๙. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนี้จะแปลให้กลายเป็นความรู้ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตามกำลังของบุญที่ได้สร้างเอาไว้ จะเป็นผู้รู้ตอบความจริงของโลก ไม่ปล่อยให้ชีวิตตกไปอยู่ในกระแสของความโลภ ความโกรธ อบายมุขทั้งปวง ความหลงต่างๆ จิตใจของผู้ที่มีความเป็นอิสระเต็มที่ ในช่วงทุกเวลาและวินาที

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

หากนำข้อมูลไปใช้ กรุณาลิงค์กลับมายังบทความนี้ด้วยทุกครั้ง

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here