ของขวัญปีใหม่แด่ “ผู้สูงอายุ” รัฐแจกเพิ่มอีก 1,500 บาท

0

ของขวัญปีใหม่แด่ “ผู้สูงอายุ” รัฐแจกเพิ่มอีก 1,500 บาท

ข่าวดีรับปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย ที่จะได้รับของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการณ์แห่งรัฐ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตราการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 3.5 ล้านคนทั่วประเทศ นับเป็นข่าวดีต้อนรับวันสิ้นปีกันเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ติดตามรายละเอียดด้านล่าง

ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ได้รับเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคม จำนวน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) นอกเหนือจากที่ได้รับประจำอยู่แล้วทุกเดือน

2. ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ จำนวน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) นอกเหนือจากที่ได้รับประจำอยู่แล้วทุกเดือน

ทางกรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ใส่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปิที่มีรายได้น้อย จำนวนเกือบ 3.5 ล้านคน สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC บนแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้

นอกจากนี้ยังมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน เป็นจำนวน 400 บาทต่อคน / เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยช่วยเหลือผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไท ยนิยมยั่งยืน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 และเป็นผู้ที่ต้องเช่าที่อยู่อาศัย โดยไปถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัยด้วย (ตามข้อมูลการลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อย) ซึ่งยอดผู้ถึงเกณฑ์ ณ เดือนธันวาคม 2561 มีจำนวน 2.2 แสนคน และจะทยอยเพิ่มเป็น 2.3 แสนคน ณ เดือนกันยายน 2562

ใครที่อายุถึงเกณฑ์ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์นะ ถือเป็นเรื่องราวดีๆ สำหรับคนที่มีรายได้น้อย รวมไปถึงผู้สูงอายุที่ขาดแคลนรายได้ นับเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทำให้ผู้สูงวัยยิ้มแย้มกันถ้วนหน้า

ขอบคุณข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์เขต 7

เรียบเรียงโดย : Postsara

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here