‘ไทยออยล์’ เปิดรับสมัครพนักงาน มากกว่า 30 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.

0

พบกับข่าวสาร สาระความรู้ และข้อมูลดีๆ กันเป็นประจำ สำหรับวันนี้เรามีประกาศรับสมัครมาฝาก ใครที่กำลังเบื่อๆ อยากเปลี่ยนงาน อยากหางานที่มั่นคงและมีความก้าวหน้า หรือคนที่กำลังว่างงานต้องการหาตำแหน่งงานดี นักศึกษาจบใหม่ที่อยากทำงานกับบริษัทใหญ่ๆ และมีความมั่นคง เรามีข่าวสารการเปิดรับสมัครงานของ บริษัท ไทยออลย์ จำกัด มหาชน มาฝาก เปิดรับถึง 30 กว่าตำแหน่งเลยทีเดียว ที่สำคัญ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ก็สมัครได้แล้ว รีบไปดูตำแหน่งที่ใช่แล้วยื่นใบสมัครกันเลย

1. นักยุทธศาสตร์

คุณสมบัติ :

-เพศชาย / หญิง

-ปริญญาตรี / ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ, MBA, Finance, Econ หรืออื่น ๆ เช่น วิศวกรกับการบริหารธุรกิจ

-มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับภาคพลังงาน

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

-มีคะแนนโทอิคขั้นต่ำ 550 คะแนน

-สามารถทำงานที่กรุงเทพฯ ได้

2. นักวิเคราะห์การพัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติ :

-เพศชาย / หญิง

-ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาเคมีเทคโนโลยี, วิศวกรรม

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

-มีคะแนนโทอิคขั้นต่ำ 550 คะแนน

3. นักบัญชี

คุณสมบัติ:จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. นักวิเคราะห์พาณิชย์

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมเคมีเทคโนโลยีเคมีปิโตรเลียม / ปิโตรเคมีหรือสาขาอื่น ๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์

5. จัดตารางเวลา (Scheduler)

คุณสมบัติ: ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

6. นักเศรษฐศาสตร์โรงกลั่น

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

7. การพัฒนาองค์การประสานงาน – KM

คุณสมบัติ:จบการศึกษาจากสังคมศาสตร์การบริหารธุรกิจการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Buyer)

คุณสมบัติ: ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, ห่วงโซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์, สถิติ

9. วิศวกรเครื่องกล

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

10. วิศวกรเครื่องมือ

คุณสมบัติ:วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขา Instrument, Control, Automation, Electronics หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

11. ผู้ชำนาญวิชาเทคโนโลยี

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือสูงกว่าใน Chemical Engineer / Tech., Petrochem Tech. หรือเทียบเท่า

12. ช่างเทคนิค – วิศวกรควบคุมกระบวนการ

คุณสมบัติ:วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมเครื่องมือหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

13. วิศวกรการเผาไหม้ (Combustion Engineer)

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาเคมีหรือวิศวกรเครื่องกล ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรม

14. เจ้าหน้าที่บริหาร CSR

คุณสมบัติ:ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาดการสื่อสารศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15. Operator โรงกลั่น

คุณสมบัติ:ปวช. ขึ้นไปสาขาปิโตรเทคโนโลยีสารานุกรมอิเลคทรอนิกส์

16. ช่างเทคนิคเครื่องมือ

คุณสมบัติ:ปวส ขึ้นไปสาขาอิเล็กทรอนิกส์วัด

17. ช่างเครื่องกล

คุณสมบัติ:อนุปริญญาสาขาเครื่องกล

18. HR Planner

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา HRM, HRD, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

19. ผู้ประสานงานการพัฒนาองค์การ

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20. วิศวกรโครงการ

คุณสมบัติ:จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขา Instrumentation หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

21. ผู้ประสานงานชุมชน

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22. นักวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติ:จบเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเคมีหรือเทียบเท่า

23. กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาทรัพยากรมนุษย์จิตวิทยาอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

24. ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ

คุณสมบัติ:ประกาศนียบัตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Instrument)

25. ผู้ตรวจสอบระบบภายใน

คุณสมบัติ:จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใดสาขาหนึ่ง

26. บรรษัทภิบาล ผู้ประสานงานฝ่ายสนับสนุน

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ) สาขาศิลปศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

27. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติ:วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาที่มีระเบียบวินัย) หรือเทียบเท่า

28. ทนายความ

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ

29. ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

30. กฎบัตรเรือและการดำเนินงาน (Ship Charter and Operations)

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ด้านเทคนิค

31. Liquidity Management Team

คุณสมบัติ:ปริญญาตรีสาขาการเงินและการบัญชี

32. เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานกรุงเทพ

คุณสมบัติ:วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

33. การดำเนินงานเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติ:จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาดหรืออื่น ๆ ด้านเทคนิค

34. ผู้ประสานงานการบริหารระบบคุณภาพ

คุณสมบัติ:วุฒิปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ (วิศวกรอุตสาหกรรมเป็นที่ต้องการ)

หวังว่าคนที่กำลังมองหางานใหม่จะได้รับประโยชน์และสาระจากข้อมูลที่เรานำมาเสนอ ใครเลือกตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติตัวเองได้แล้วก็รีบส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่เดียวข้องได้เลย หรือถ้าตำแหน่งที่คุณอยากสมัครต้องการคะแนนโทอิคแต่คุณไม่มี ก็ต้องรีบไปสอบหน่อยแล้ว ถ้ามัวช้าเดี๋ยวคนอื่นตัดหน้าแล้วจะเสียใจนะ คุณสามารถเข้าไปอัปเดตข่าวสารการรับสมัครงานและตำแหน่งที่ว่างได้ที่ https://www.thaioilgroup.com/home/

ขอบคุณข้อมูล : บริษัท ไทยออลย์ จำกัด มหาชน

เรียบเรียงโดย : Postsara

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here