ลองทำดู! ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ใครติดขัดมีแต่ปัญหาเงินไม่เข้า ทำตามไม่เสียหาย

0

ลองทำดู! ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ใครติดขัดมีแต่ปัญหาเงินไม่เข้า ทำตามไม่เสียหาย

ถามว่าทำไมต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลางบ้าน อยู่ดีๆอยู่นี่อยู่บ้านของคุณเองนั่นก็คือเจ้าที่เจ้าทางของบ้านเรือนนั้นเอง ขอปกปักรักษาคุ้มครอง ให้อยู่ดีกินดี อยู่อย่างสงบสุข

ซึ่งแตกต่างกับศาลพระภูมิ ดูศาลพระภูมินั้นเป็นเจ้าที่ที่เราได้เชิญลงมาเพื่อปกปักรักษา การไหว้ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้นเราควรว่าทุกๆ 3 ถึง 6 เดือนต่อครั้ง ตรงนี้แล้วแต่ว่าจะปฏิบัติ

เพื่อเป็นการขอขมากรรมหรือสิ่งใดที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว อยากให้ทำในช่วงเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะว่าถือเป็นวันรับ เป็นวันมงคล (แนะนำให้แชร์เก็บไว้ทำวันที่สะดวก)

โดยให้เรานั้น.. จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้

1. ผลไม้ 9 อย่าง

2. น้ำชา 5 แก้ว

3. ดาวเรือง 9 ดอก

4. เทียน 2 เล่ม

5. ธูป 5 เล่ม

6. ผ้าขาวบาง 1 ผืน #ปูพื้นกลางบ้าน

7. หมากพลู 9 คำ

ไหว้กลางบ้าน…ปูผ้าขาวและของ ต่างๆ วางบนผ้าขาว.. หันหน้าเข้าบ้าน กลางบ้านจากประตูบ้านถึงหลังบ้านแล้วหากลางบ้านหันหน้าเข้าบ้าน

เมื่อวางของเรียบร้อยแล้วจุดเทียนธูปแล้วกล่าว

ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง

เจ้าของที่เจ้าของทาง

เจ้าบ้านเจ้าเรือน บ้านเลขที่…. (บ้านเลขที่เท่าไหร่ ก็เอ่ยออกไป) บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้านำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเข้ามาทำกิจการ…….. หรืออยู่อาศัย ณ สถานที่แห่งนี้ ขอโปรดช่วยส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้ทำมาค้าขึ้น กิจการเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ขอท่านเปิดประตูเงินประตูทองให้ข้าพเจ้าไม่ขาดเงินไม่ทุกข์เรื่องเงินขอความสะดวกทุกๆทางและหากมีสิ่งใดที่ทำผิดไปไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาหรือไม่เจตนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามข้าพเจ้าขอขมากรรมขอโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ด้วยเถิด…สาธุๆๆๆ

วิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

เจ้าของที่เจ้าของทางในตัวบ้าน…

#ควรไหว้อังคารหรือเสาร์เที่ยงตรง

ควรทำ3เดือนครั้ง,6เดือนครั้ง,หรือใครสะดวกทุกเดือนก็ได้ค่ะ

#ลาของทานหรือแจกเป็นทาน

เมื่อธูปหมดดับเทียนเอามือจับที่พานแล้วกล่าว

ขอเดนขอทางให้ลูกให้หลานกินเพื่อเป็นศิริมงคลด้วยเทอญ

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของ ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

ขอขอบคุณ : อ.นิ่ม

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here