ใครเจอรีบโทรแจ้ง “กั๊กที่จอดรถ” โดนปรับเงิน 1 หมื่นบาท

0

ใครเจอรีบโทรแจ้ง “กั๊กที่จอดรถ” โดนปรับเงิน 1 หมื่นบาท

ในการขับรถบนท้องถนนสิ่งหนึ่งที่มักจะทำให้หงุดหงิดนั่นคือ เวลาจอดรถข้างทางแต่มักจะมีป้ายมาขวางกั้น มีเก้าอี้มากั้นกั๊กทางเอาไว้เพื่อไม่ให้รถคันอื่นเข้ามาจอด ซึ่งเราจะเห็นภาพนี้จนชินตากันไปแล้ว แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคนที่เขาทำแบบนี้มีความผิดถึงขั้นโดนปรับเงินได้เลยนะ

ในการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการทำความผิดที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 ระบุไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วางหรือกองวัตถุใดๆบนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งตามมาตรา 57 ระบุผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

หากตัวเรานั้น พบกับเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งเรื่องราวได้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลท้องถิ่นได้ในทันที เพราะว่าสิ่งที่เราพบเจอนั้น เป็นการทำความผิดตามอาญามาตรฐาน 385 ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท

นอกจากนี้ ถ้าเป็นการจอดขวางทางเข้าออกหน้าบ้าน ยังไม่มีกฎหมายที่รับรองชัดเจนนัก เป็นแต่เพียงมารยาททางสังคมที่พึงระลึกว่าผู้อื่นจะเดือดร้อน แต่หากเจ้าของรถคันนั้นมักจะจอดอยู่เป็นประจำ หรือมีการมาตั้งแผงลอยกีดขวางก็ตาม ในประมวลกฎหมายอาญา หมวดลหุโทษ มาตรา 397 ระบุไว้ว่า ผู้ใดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นที่การรั ง แ ก หรือ ข่ ม เ ห ง ผู้อื่น หรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลเพื่อดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่ว่า เจ้าของบ้านต้องแจ้งเรื่องไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการกระทำดังกล่าวอยู่เป็นประจำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆจงใจทำให้เดือดร้อน แต่หากเจ้าของบ้านพบว่าจอดขวางอยู่เป็นประจำแต่ไม่มีการแจ้งเรื่องเป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่ก็คงไม่อาจดำเนินการให้ได้

และถ้าหากว่าใครที่เข้าข่ายในการกระทำแบบนี้ เพื่อเป็นการกั๊กพื้นที่ส่วนรวมบนท้องถนนก็เลี่ยงๆหน่อยจะดีกว่านะคะ เพราะถ้าหากว่าโดนอาจถูกเรียกค่าปรับแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here