9 ลักษณะจิตของผู้มีบุญมาก ดังคำกล่าวของ “หลวงตามหาบัว”

0

9 ลักษณะจิตของผู้มีบุญมาก ดังคำกล่าวของ “หลวงตามหาบัว”

ลักษณะจิตของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผู้ที่มีบุญมากจิตจะเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่พบเจอ โกรธง่าย เป็นผู้ที่มีความสงบ ดังคำกล่าวของ “หลวงตามหาบัว” หากผู้ใดมีบุญมากจะมี 9 ลักษณะจิต ดังนี้

1. จิตปลง ไม่คิดมาก

ผู้มีบุญมาก จิตปลงไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น มีความสะอาด ความสว่าง ไม่คิดมาก และความสงบ บังเกิดขึ้นตามฤทธิ์ของบุญ ไม่เกิดความฟุ้งซ่าน ไม่เป็นทุกข์ ความคิดโปร่งใส ปฏิบัติแต่สิ่งดี ก่อให้เกิดความสุขกาย สบายใจ

2. จิตเข้มแข็ง ไม่เกรงกลัว

ผู้มีบุญมาก จิตเข้มแข็ง กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวสิ่งไม่ถูกต้อง เป็นจิตของผู้มีความสัตยืซื่อ บังเกิดขึ้นตามฤทธิ์ของบุญ ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค ปัญหาที่พบเจอ ยึดมั่นในความบริสุทธิ์ใจ ก่อให้เกิดผลบุญ พลังจิตที่เข้มแข็ง

3. จิตบริสุทธิ์ ไม่ทำชั่ว

ผู้มีบุญมาก จิตบริสุทธิ์ ละเว้นความชั่ว ความละอายต่อบาป ต่อกรรม ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง บังเกิดขึ้นตามฤทธิ์ของบุญ ครอบครัวพบความร่มเย็น เป็นสุข เจริญรุ่งเรืองก่อให้เกิดผลบุญ พบกัลยาณมิตรทีดี

4. จิตสงบ ไม่บ่น

ผู้มีบุญมาก จิตสงบ เป็นผลแห่งปัญญา ทำให้มีสติยอมรับต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่บ่น ไม่ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ บังเกิดขึ้นตามฤทธิ์ของบุญ พบความราบรื่นในชีวิต ก่อให้เกิดผลบุญ มีคู่ครองที่ดี ครอบครัวสงบร่มเย็น

5. จิตเป็นสุข รอได้คอยได้

ผู้มีบุญมาก จิตเป็นสุข คือผู้ที่มีบุญมากพอแล้ว ไม่เกิดความวิตกกังวลกับสิ่งใด ๆ เป็นสุขใจ รอได้คอยได้ ไม่เดือนร้อนใคร มีความใจเย็น และเมตตาผู้อื่น บังเกิดขึ้นตามฤทธิ์ของบุญ ไม่ใจร้อน เข้าใจชีวิต ก่อให้เกิดผลบุญ มีผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูรักใคร่

6. จิตรู้ได้ รู้ตื่น รู้เบิกบาน

ผู้มีบุญมาก จิตรู้ได้ รู้ตื่น รู้เบิกบาน ปราศจากการรักที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ รักโดยการให้ไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่เกิดความโลภ อยากได้อยากมีของที่ไม่ใช่ของตน ไม่โกรธ รู้จักให้อภัย ไม่หลงลืมตัวและดำเนินชีวิตแบบมีสติ บังเกิดขึ้นตามฤทธิ์ของบุญ เดินทางสายกลาง ก่อให้เกิดผลบุญ ชีวิตจะพบการอุปถัมภ์ค้ำจุนให้เจริญรุ่งเรือง

7. จิตบรรลุ เย็นได้

ผู้มีบุญมาก จิตบรรลุ รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนสนใจ มีความสงบ เย็นได้ แม้อยู่ในสถานะการณ์ตึงเครียด มีปัญญาหลักแหลม บังเกิดขึ้นตามฤทธิ์ของบุญ ไม่ร้อนรน กระวนกระวาย กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่ตีตนไปก่อนใคร่ เกิดความเป็นสุข ก่อให้เกิดผลบุญ การประสบความสำเร็จในชีวิต

8. จิตปล่อยวางได้

ผู้มีบุญมาก จิตปล่อยวางได้ รู้จักการละ การวาง ไม่เอาใจไปจดจ่อกับสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ ไม่แบกทุกอย่างไว้ให้ต้องวิตกกังวล บังเกิดขึ้นตามฤทธิ์ของบุญ ไม่มีศัตรู มีแต่กัลยาณมิตรที่ดี ก่อให้เกิดผลบุญ รูปลักษณ์งดงาม อ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลา

9. จิตแข็งแกร่ง อดทนได้

ผู้มีบุญมาก จิตแข็งแกร่ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มานะ บากบั่น มีความอดทน ที่ดีเป็นเลิศไม่หวั่นไหว พบความสำเร็จทุกสิ่งที่ลงมือกระทำ บังเกิดขึ้นตามฤทธิ์ของบุญ มียศถาบรรดาศักดิ์ที่ดี เป็นเจ้าคนนายคน ก่อให้เกิดผลบุญ มีลูกน้องบริวารที่ซื่อสัตย์

ขอขอบคุณ : โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, chonburipost

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here