ทำบุญปล่อยสัตว์ คนเกิดแต่ละวัน ควรปล่อยสัตว์อะไร ชีวิตของท่านจะดีขึ้น

0

ทำบุญปล่อยสัตว์ คนเกิดแต่ละวัน ควรปล่อยสัตว์อะไร ชีวิตของท่านจะดีขึ้น

นี่คืออีกวิธีหนึ่งในการ ทำบุญปล่อยสัตว์ คนโบราณต่างพากันให้ความนิยมยินดี นั่นก็คือในเรื่องของการปล่อยสัตว์ ช่วยเหลือชีวิตสัตว์นั่นเอง

ไม่ว่าจะเป็น หอย กุ้ง ปู ปลา กบ และอื่นๆอีกมากมาย ที่เราเห็นกันในปัจจุบัน

ในวันนี้เราจึงอยากจะมาแบ่งบุญในเรื่องของการปล่อยสัตว์ ที่ถูกต้องถูกวิธีในของแต่ละวันเกิด

ว่าเราควรจะปล่อยสัตว์ชนิดใด สิ่งแรกที่เราควรคำนึงเมื่อปล่อย จะต้องคำนึงถึงสัตว์เหล่านั้นจะตกอยู่ในความลำบากของชีวิตหรือไม่

ควรที่จะเลือกซื้อที่ตลาดหรือที่ไหนๆ เพราะชะตากรรมนั้นกำลังจะหมดหรือว่ากำลังจะเริ่มต้น

ข้อควรรู้ สำหรับผู้มีบุญ

การปล่อยสัตว์แต่ละชนิดนั้น ผู้ที่ต้องการสร้างกุศลโดยการปล่อยสัตว์ ควรต้องศึกษาดูลักษณะสถานที่ และวิถีดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดด้วยว่า ถ้าปล่อยไปแล้วจะมีชีวิตดำรงอยู่อย่างสุขสบายหรือได้รับอิสระจริงหรือไม่ เช่น

เต่า : การปล่อยเต่าไม่ควรปล่อยในที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรง ควรเป็นที่ที่น้ำค่อนข้างนิ่ง ดินแฉะๆ เพราะเต่าไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในกระแสน้ำแรงๆ ได้ เท่ากับเราทำบาปมากกว่าทำบุญ

ปลาไหล : นำไปปล่อยลงแม่น้ำที่มีดินเฉอะแฉะและน้ำไหลไม่แรง ห้วย ท้องสวนท้องนา เพราะเขาจะได้ดำรงชีวิตรอด

การปล่อยสัตว์เป็นทานตามกำลังวันเกิด

อาทิตย์ : ให้ปล่อยปลาไหล ปล่อย 6 ตัว

จันทร์ : ให้ปล่อยนกปล่อย 15 ตัว หรือปล่อยคู่ แต่ปล่อย 15 ตัวจะดี

อังคาร : ปล่อยหอยขม ควรปล่อยเป็นกิโล

พุธ (กลางวัน) : ให้ปล่อยปลาไหลปล่อย 17 ตัว

พุธ (กลางคืน) : ให้ปล่อยปลาไหล ปล่อย 12 ตัว

พฤหัสบดี : ปล่อยเต่า

ศุกร์ : ปล่อยปลาหมอ 21 ตัว หรือตามกำลัง

เสาร์ : ปล่อยปลาไหล 10 ตัว หรือตามกำลัง

อันนี้ต้องจดไว้ หรือแชร์เก็บไว้ท่องเท่านั้น

คำอธิฐาน ข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุล) เกิดวันที่ เดือน ปี พ.ศ. (กล่าวของเรา) ขอตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน คือปล่อยสัตว์ จำนวน ตัว ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า

ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสียดจัญไร สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระ ให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนจากการถูกประหาร

ข้าพเจ้าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถูกปลดปล่อยนี้ จงเป็นอิสรภาพ คืนสู่ ผืนดิน สู่ผืนน้ำสู่ท้องฟ้านภาอากาศ สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่และรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด ขออานิสงส์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องอโหสิกรรมจากเจ้าบุญนายคุณและจากเจ้ากรรมนายเวร อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป

ข้าพเจ้าขอปลดปล่อยท่านไป ให้เป็นอิสระแล้ว จงไปบอกพวกของท่านที่ ทนทุกข์ทรมานอยู่ ถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งปวง และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

กรรมใดที่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบริวารคนในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูล พ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรยา (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิง บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เคยสร้างเวรกรรมกับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติ ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ จงนำและได้รับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและบริวารคนในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรยา (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิง บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เคยล่วงเกินด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี เคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อท่าน

จงได้รับอานิสงส์ผลบุญทั้งในภพนี้และภพที่เคยผ่านมาของข้าพเจ้าที่ได้พึงกระทำ เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว จงปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม ปลดเปลื้องกรรม ปลดเปลื้องกรรม ปลดเปลื้องกรรม ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม งดเว้นจากการจองเวรจองกรรม

ขอให้ท่านทั้งหลายจงเปิดทางสว่างให้กับชีวิตของข้าพเจ้า พร้อมทั้งบริวารในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรยา (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ ได้หลุดพ้นจากความ ทุกข์ทั้งปวง ด้วยกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเทอญ

ทราบแล้วก็ลองทำตามดูนะเผื่อว่าชีวิตของท่านจะมีสิ่งดีๆ มากกว่าเดิมนะคะ

ขอให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในการทำบุญ ขอให้ผลบุญนั้นส่งถึงตัวท่านทุกตนด้วยเทอญ

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here