เมื่อคนเรามี “ศีลไม่เสมอกัน” ปัญญาที่จะคุยกัน “ก็ไม่มีทางเท่ากัน”

0

เมื่อคนเรามี “ศีลไม่เสมอกัน” ปัญญาที่จะคุยกัน “ก็ไม่มีทางเท่ากัน”

การมีชีวิตและมีคู่ครองที่ดี สิ่งเหล่านี้หลายๆคนมีความต้องการกันทั้งนั้น แต่ถ้าหากว่าเรามีความรักแต่กลับมีความทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ แต่เราเลือกที่จะมีทางเลือกเป็นของตัวเองได้

เมื่อ “ศีลไม่เสมอกัน” ปัญหาที่จะคุยกัน ก็ไม่มีทางเท่ากัน

เมื่อศีลไม่เสมอกัน

ปัญญาที่จะคุยกัน ก็ไม่มีทางเท่ากัน

หมายความว่า “คุยกันไม่รู้เรื่อง”

ไม่มีความเข้าใจ พาลทะเลาะตลอดเวลา

ทางแก้ที่ดีที่สุดคือ “การรักษาศีล”

รักษาใจของเราให้ดี

ถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่ เขาก็จะจากไปเอง..

แต่ถ้าเขาใช่ เขาก็จะเปลี่ยนตัวเขาเองให้ดีกว่าเดิม..

เมื่อพูดถึง “ชีวิตคู่”

หากเราเลือกคนที่เขาไม่เสมอเรา

แม้เราจะพยายามเปลี่ยนตัวเองแค่ไหน

แต่หากอีกฝ่ายไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลง

ก็ไม่มีทางไปกันได้

การเลือกคนมาเป็นคู่ครอง ไม่ได้ดูแค่ภายนอก

แต่ต้องดูเบื้องลึกภายในของ “จิตใจ ศีล สติปัญญา”

เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ ชีวิตคู่ อยู่กันได้ยาวนาน

การมีชีวิตคู่ คือการให้อภัย ให้ความเข้าใจ

คุยกัน และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข

ไม่ใช่ความพยายามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แต่ถ้าหากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว

ให้เรียกว่า “ชีวิตเดียว” ของคนคนเดียว

แต่ถ้าหากโชคชะตาทำให้คุณมี…ความเจ็บช้ำ

จงรู้เอาไว้ สิ่งเหล่านั้นจะสอนให้คุณกลายเป็นคนเข้มแข็ง

แต่ถ้าหากโชคชะตาทำให้คุณ..ถูกหลอก

จงรู้เอาไว้สิ่งเหล่านั้นจะสอนให้คุณเป็นคนที่ฉลาดขึ้น

แต่ถ้าหากโชคชะตาทำให้คุณ..ล้มเหลว

จงรู้เอาไว้สิ่งเหล่านั้นจะสอนให้คุณเป็นคนที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้น

แต่ถ้าหากโชคชะตาทำให้คุณ..หลงทาง

จงรู้เอาไว้สิ่งเหล่านั้นจะสอนให้คุณเป็นคนที่ค้นพบกับเส้นทางใหม่

จำไว้นะ..อุปสรรคของชีวิต

“นั่นคือการเปลี่ยนแปลง”

จงรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

และก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้

แบบนี้แหละที่เรียกว่า “ชีวิต”

เรียบเรียง : postsara

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here