เลี้ยงปลาด้วยฟางข้าว อาหารเลี้ยงปลาที่คุ้มทุน โตเร็ว ขายง่าย

0

เลี้ยงปลาด้วยฟางข้าว อาหารเลี้ยงปลาที่คุ้มทุน โตเร็ว ขายง่าย

ในปัจจุบันนี้อาชีพชาวเกษตรกรเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆ เพราะเป็นหนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้เข้าสู่ตัวเราและครอบครัวได้เป็นอย่างดี และในวันนี้เราได้มีไอเดียดีๆเกี่ยวกับอาชีพของชาวเกษตรกรมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้ทดลองเอาไปทำกัน

เป็นไอเดียของคุณมงคล ที่เขาได้เลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูป แต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจากเกิดปัญหากับการขาดทุนเป็นอย่างมาก จึงได้ยกเลิกไปและได้นำฟางข้าวมาถมเป็นบ่อเพื่อที่จะกลบเลิกกิจการ แต่ผลดันปรากฏว่าได้เห็นปลาที่เหลืออยู่กับมากินฟางข้าวที่จมอยู่ในน้ำ จนฟางข้าวหมดเกลี้ยง น้ำในบ่อก็ไม่เน่าเสียปลาก็มีสภาพที่อ้วนอุดมสมบูรณ์ดี จึงได้เกิดความคิดที่ว่าฟางข้าวน่าจะนำมาเลี้ยงปลาได้เป็นอาหารของปลาได้ดีอย่างแน่นอน

คุณมงคลจึงได้ทดลอง ปล่อยลูกปลาสวาย ปลาทับทิม ปลาสลิด ปลาดุกอุ้ย ลงในบ่อปลา แล้วใช้กองฟางสุม เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปีก็ทดลองจับปลาออกจำหน่าย ปรากฏว่าได้ปลาขนาดใหญ่ตามที่ตลาดต้องการ ปลาสวายขนาดเกือบ 2 กิโลกรัม ปลาทับทิมตัวละ 3-4 ขีด ปลาดุกอุ้ย 3-4 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม ปลาสลิดก็มีขนาดใหญ่

วิธีการเลี้ยง

การเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าว จะใช้บ่อเก่าหรือขุดใหม่ก็แล้วได้ ให้บ่อความลึกประมาณ 2 เมตร เป็นอย่างน้อย ขนาดของบ่ออาจจะเป็น 1 ไร่ หรือ 2-3 งาน เมื่อนำน้ำใส่ในบ่อแล้ว ให้หามูลโค-กระบือ ใส่ไว้เพื่อเพาะลูกไร ก็จะเกิดลูกไรและแมลงตัวเล็กๆ ซึ่งจะได้เป็นอาหารของปลาต่อไป

การเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าวปล่อยลูกปลา เช่น ปลาสวาย ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสลิด ปลาหมอ ปลาดุกอุ้ย ในพื้นที่บ่อ1ไร่ ปล่อยลูกปลาจำนวน 10,000 ตัว ปลาจะกินฟางข้าว ลูกไร และ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามฟางข้าว

การให้ฟางข้าว เกษตรกรจะต้องกองฟางข้าวไว้ที่ริมบ่อ ส่วนหนึ่งให้จมน้ำ ควรวางฟางข้าวไว้ใต้ลม เพื่อให้ได้รับอากาศจากลมพัด และฟางจะได้ไม่กระจายไปทั่วบ่อ เมื่อฟางข้าวใยบ่อยุบตัวลงก็ดันฟางข้าวที่ขอบบ่อลงไป ปลาก็จะมากินฟางข้าวที่เน่าเปื่อย การเลี้ยงปลาโดยวิธีนี้ไม่ต้องให้อาหารอื่นใดเลยนอกจากฟางข้าวเพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะต้องกำหนดให้เวลา 1 ปี หมดฟางข้าวพอดี การจับปลาจะต้องดูว่าช่วงใดราคาแพง ให้เลือกจับในช่วงนั้น หากช่วงใดราคาไม่ดี เราก็ขยายเวลาออกไปก่อน เพราะไม่มีต้นทุนอาหาร ยิ่งนานออกไปปลาก็ยิ่งโต ปลาก็ยิ่งได้ราคา

การเจริญเติบโตในระยะเวลา 1 ปี การเติบโตของปลาเฉลี่ยแล้วปลาสวายตัวละ 2กิโลกรัม ปลาทับทิม ตัวละ 3-4 ตัวต่อกิโลกรัม ปลาหมอ ขนาด 5-6 กิโลกรัม

คุณภาพของปลาจะได้เหมือนกับปลาที่จับมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ปลาไม่ผอม ไม่มีกลิ่น การคำนวณรายได้ต่อบ่อ ต่อไร่ คำนวณอยาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนอัตราการรอดของลูกปลาเป็นสำคัญ หากได้น้ำหนักโดยรวมประมาณ 1 ตัน ต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำก็มีรายได้แล้วไม่น้อยกว่า 60,000 บาท

การค้นพบครั้งนี้ถือว่ามีคุณค่าต่อเกษตรกรอย่างมหาศาล ขอให้เกษตรกรที่นำวิธีการเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าวไปใช้ จงระลึกถึงเจ้าของความคิด และช่วยกันเผยแพร่ความรู้นี้ให้แพร่หลายจะได้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกท่าน

ขอบคุณข้อมูล : คุณมงคล ทวีสิน

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here