ฝึกตนเองไว้ดีมากๆ 8 อย่างจะไม่เกิดทุกข์ มีวิธีดังนี้

0

ฝึกตนเองไว้ดีมากๆ 8 อย่างจะไม่เกิดทุกข์ มีวิธีดังนี้

การฝึกจิตใจตนเองให้มีจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน มีสตินึกคิดอยู่เสมอ เมื่อทำสิ่งเหล่านี้ได้จะเป็นผลดีต่อตัวเองไม่ให้เกิดความทุกข์ บทความนี้เป็นวิธีการฝึกตัวเราเองทั้ง 8 อย่าง มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

วิธีที่หนึ่ง เป็นการฝึกการมองตัวเราเองให้เล็ก ซึ่งมีความหมายว่า ให้มองว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ไม่ได้อยู่เหนือกว่าสิ่งอื่นๆ และคนอื่นๆ อย่าให้ความสำคัญกับตัวเราเอง ว่าคนอื่นจะต้องยกย่องเรา

วิธีที่สอง เป็นการฝึกให้ตัวเราเองไม่เป็นนักสะสม ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าจะสะสมสิ่งใดๆ แล้วก่อให้เกิดภาระ จากตัวเราเองหรือจากคนอื่น จงอย่าทำ (ยกเว้นการสะสมการทำความดี)

วิธีที่สาม เป็นการฝึกตัวเราเองให้เป็นคนสบายๆ ซึ่งหมายความว่า จงอยู่กับสิ่งที่เราเป็นดีที่สุด อย่าคิดอยากเหมือนคนนั้นคนนี่ อย่าไปยกย่องกับความสมบูรณ์แบบ อย่างที่คนอื่นเขาเป็นกัน

วิธีที่สี่ เป็นการฝึกตัวเราเองให้เป็นคนนิ่งๆ พูดแต่ในสิ่งที่ดี ซึ่งหมายความว่า สิ่งต่างๆถ้าอะไรไม่ดี เราก็ไม่ควรพูดมากไป เพราะการที่เราพูดมากไป จะทำให้เกิดคนรอบข้างมองหรือการวิจารณ์ในทางที่เสียหาย

วิธีที่ห้า เป็นการฝึกตัวเราเองให้รู้จักกับความเป็นธรรมชาติ สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไร ก็มักผ่านไปเสมอ ซึ่งหมายความว่า สิ่งต่างๆที่ได้เข้ามาในชีวิตของเรานั้น ล้วนแล้วก็ต้องจากไป ไม่มีอะไรที่สามารถจะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ หรือความสุข ก็มักจะผ่านไปเสมอ

วิธีที่หก เป็นการฝึกตัวเราเองให้เข้าใจ ในเรื่องของการโดนนินทา ซึ่งหมายความว่า คนเราทุกคนที่เกิดมานั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องพบเจอคือในเรื่องของ การโดนนินทา จงเตรียมตัวเตรียมใจ และปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้ เพราะเราไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้

วิธีที่เจ็ด เป็นการฝึกตัวเราเองให้หนีพ้นไปจาก ความโลภของเงิน ซึ่งหมายความว่า คนเรานั้นต้องหัดพอใจแล้วพึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ รู้จักคำว่าพอเพียงในการใช้ชีวิต เงินเป็นปัจจัยสำคัญ แต่เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้ การใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการหาเงิน

วิธีที่แปด เป็นการฝึกตัวเราเองให้รู้จักกับการเสียสละ และยอมเสียเปรียบในบางเรื่อง ซึ่งหมายความว่า การเรียนรู้จากโลกภายนอก ที่มีคนหลายประเภท เราต้องรู้จักเสียสละในบางเรื่องเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมที่ดีกว่า บางคนที่ไม่ยอมเสียอะไรเลย ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็จะกลายเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่มีความสุขเลยสักนิด

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

ได้รับแรงบันดาลใจจาก : พศิน อินทรวงค์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here