เจอโชคทันตา จุดธูป 16 ดอกบอกกล่าว 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หายติดขัดในชีวิต

0

เจอโชคทันตา จุดธูป 16 ดอกบอกกล่าว 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หายติดขัดในชีวิต

สำหรับชีวิตใครที่กำลังเผชิญกับเรื่องราววุ่นวายใจ เจอกับปัญหาในการใช้ชีวิตต่างๆมามากมาย ในวันนี้ให้ทำการจุดธูป 16 ดอกแล้วปักกลางแจ้ง มีสมาธิในการท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญคุณบาอาจารย์ สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกภพทุกชาติ และเทวดา เทพเทวดา ที่คอยคุ้มครองตัวเรา ทุกพระองค์ รวมถึงองค์มหาเทพ พระโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่

ทั้งหลายใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้านั้นได้อาศัยและยืนอยู่ในที่แห่งนี้ พระภูมิเจ้าที่ก็ตาม ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าเคยผูกพันมาตั้งแต่อดีต ให้ได้มารับรู้ ให้ได้มารับฟัง การขอขมา และการถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกัน ตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ของข้าพเจ้านี้ และให้เอ่ยว่า

ข้าพเจ้าชื่อ…. นามสกุล ขอ ขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย อนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองคืมหาเทพ

โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศิลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆๆ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ว่า

” ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ / ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ ”

(พระคาถาพยายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก และภัยพิบัติทั้งปวง)

เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หมอดูภูธร ชลรัตน์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here