จัดอันดับ 100 โรงเรียนมัธยมยอดนิยมที่เก่ง ที่ดีที่สุด

0

จัดอันดับ 100 โรงเรียนมัธยมยอดนิยมที่เก่ง ที่ดีที่สุด

ใกล้ถึงช่วงที่เด็กนักเรียนจะต้องเลือกเส้นทางการศึกษาต่อแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ วัยมัธยม แต่ละคนก็มีโรงเรียนในฝันไม่แตกต่างไปจากหนุ่มสาววัยมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็มีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกัน ผู้ปกครองหลายๆ ท่านก็คงอยากจะเลือกหรืออยากให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี หรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง บ้างก็อยากได้แบบเน้นวิชาการ เราลองไปดูการจัดอันดับ 100 โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันดีกว่า

วัดผลจากการใช้ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยวัดผลจากการคำนวณค่าขีดจำกัดล่าง

แบบเข้าใจง่าย คือ คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบระดับประเทศ ในแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหน

1. เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

2. มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

3. สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

4. อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร

5. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

6. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

7. สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8. เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

9. สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

10. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

11. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

12. มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่

13. ปัญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

14. อุดรพิทยานุล อุดรธานี

15. เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

16. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

17. หอวัง กรุงเทพมหานคร

18. บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

19. นครสวรรค์ นครสวรรค์

20. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

21. วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

22. สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

23. เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

24. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

25. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

26. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

27. ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

28. พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

29. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

30. ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี

31. สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

32. โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

33. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

34. ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

35. ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

36. เฉลิมขวัญสตรี พิ ษ ณุ โ ล ก

37. ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

38. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

39. หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

40. ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

41. เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

42. อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

43. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

44. ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

45. มหาวชิราวุธ สงขลา

46. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

47. พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

48. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

49. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

50. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

51. สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

52. ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

53. อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

54. นารีรัตน์ แพร่

55. มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

56. คณะราษฎร์บำรุง ยะลา ยะลา

57. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร

58. พิริยาลัย แพร่

59. สตรีศรีน่าน น่าน

60. พิ ษ ณุ โ ล ก พิทยาคม พิ ษ ณุ โลก

61. บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

62. นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร

63. ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี

64. บูรณะรำลึก ตรัง

65. สิรินธร สุรินทร์

66. แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

67. จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

68. ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

69. จักรคำคณาทร ลำพูน

70. ราชินี กรุงเทพมหานคร

71. สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น

72. เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

73. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม

74. จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร

75. สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร

76. สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

77. บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

78. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี

79. ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

80. เบญจมราชูทิศ จันทรบุรี จันทรบุรี

81. มารีย์วิทยา นครราชสีมา

82. สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

83. ระยองวิทยาคม ระยอง

84. สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

85. สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

86. ศรียาภัย ชุมพร

87. ลำปางกัลยาณี ลำปาง

88. สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร

89. อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

90. สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

91. สาธิต”พิบูลย์บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

92. ชลกันยานุกุล ชลบุรี

93. พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

94. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

95. แสงทองวิทยา สงขลา

96. จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล

97. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

98.. สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

99. ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี

100. สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอ้างอิง จากหนังสือวารสาร สมองการศึกษา ฉบับที่ 8./2561 วัดจากหลักเกณฑ์คุณภาพโดยรวมของชั้น ม.1 – 6 หลายด้าน อาทิ ได้เป็นตัวแทนของเขตและจังหวัดไปแข่งวิชาการต่างๆ ได้รางวัลการแข่งขันวิชาการระดับเขตและระดับชาติ ผลสอบระดับชาติระดับมัธยมต้นปและปลาย ผลงานด้านกีฬา ดนตรี และการประกวดอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาใหญ่

ดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง โรงเรียนของคุณอยู่อันดับที่เท่าไรคอมเม้นต์บอกกันได้ หรือว่าหากไม่ได้ติดอันดับก็ไม่ต้องน้อยใจไป ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเรียน หมั่นพัฒนาตนเอง และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนของคุณให้ดี เชื่อว่าทุกๆ โรงเรียนก็มีดีแตกต่างกันไป ครั้งหน้าเราจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรไมาฝากอีก คอยติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะ

ขอบคุณข้อมูล : tamdedaide.com

เรียบเรียงโดย : Postsara

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here