คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ควรขอพรตามคำกล่าว เกิดมหากุศลได้ผลบุญใหญ่

0

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ควรขอพรตามคำกล่าว เกิดมหากุศลได้ผลบุญใหญ่

การทำบุญสร้างกุศลเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับสังคม ประเพณี และประชาชนมาแต่สมัยโบราณกาล ต่างวาระต่างสถานการณ์กันไป บางคนไปทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับหรือเจ้ากรรมนายเวร บางคนชอบสร้างเป็นกุศลแก่ตนเอง บ้างก็ทำเพื่อความสบายใจส่วนบุคคล ขอให้โชคดีมีชัย ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน หรือแม้แต่ขอให้สุขภาพแข็งแรง แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการอธิษฐานขอพรนั้นมีวิธีการและรูปแบบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลบุญสูงสุด เราจึงขอนำมาแบ่งปันไว้ ณ ที่นี้

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

คนหลายคนมักจะหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือมีวัตถุมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่คุณทราบไหมว่า การขอพรหรืออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ควรพูดหรือนึดคิดอย่างไร? ตามมาดูพร้อมกัน

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก…(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน)นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด

ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ

ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

หากได้อ่านข้อความหรือบทความดีๆ เหล่านี้แล้วทำการส่งต่อ ก็จะถือได้ว่าเป็นธรรมทานอย่างหนึ่ง เนื่องด้วยสำนึกดี

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง”

เพื่อลดวิบากกรรมให้น้อยลง ต้องอโหสิกรรมก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่

เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบากกรรมทั้งปวง หมดเคราะห์หมดโศก ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย

ครอบครัวหมดโรคภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข โชคดีมีชัยในทุกด้าน เป็นบุญกุศลอย่างถ่องแท้

ดังนั้นต่อไปนี้เมื่อมีโอกาสได้ทำบุญครั้งใด ก็จงนำคำกล่าวคำขอพรคำอธิษฐานข้างต้นไปกล่าวเพื่อทำการอุทิศส่วนกุศล และขอให้สิ่งดีๆ จงปรากฏแก่ชีวิตของคุณทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

ขอบคุณที่มา : healthy108toyou

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here