ใครขับช้า แช่ขวาเจอดีแน่ สตช. แถลง ต้องพกใบขับขี่

0

ใครขับช้า แช่ขวาเจอดีแน่ สตช. แถลง ต้องพกใบขับขี่

ผู้ใช้รถใช้ถนนมาอัปเดตข่าวสารกับหน่อย เป็นสาระสำคัญที่ต้องรู้และจำจดเอาไว้ให้ดีเลย ตอนนี้มีการร่างพระราชบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการจราจรทางบก เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จะมีสาระสำคัญอะไรบ้าง ไปติดตามข้อมูลสาระประโยชน์ด้านล่างได้เลย

หลังสิ้นสุดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้มีการประกาศผลการลงมติหลังการร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอเพื่อแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ให้มีความทันสมัย โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน สรุปผลเห็นด้วย คะแนน 157 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และ ไม่ลงคะแนน 1 เสียง เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายต่อไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงหลักการเพื่อแก้ไขกฎหมาย นอกจากการเพิ่มระเบียบวินัยแก่ผู้ใช้การจราจรแล้ว ยังต้องการให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน โดยจะมีการเพิ่มเนื้อหาให้เชื่อมโยงกับที่จะมีการใช้ใบอนุญาตขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

นายกิตติ วะสีนนท์ สนช. อภิปราย ต่อกรณีที่มีสมาชิกสนช.ลุกขึ้นท้วงติงเนื้อหาในบางมาตราและขอให้ทบทวนตัวบทอีกหลายประเด็นว่า การตรวจสอบรถที่ทำผิดกฎจราจรผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) และออกใบสั่งเพื่อเสียค่าปรับนั้น ที่ผ่านมาพบว่าใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากผู้ที่ได้รับใบสั่งปฏิเสธว่า เป็นผู้กระทำผิด ดังนั้น ควรพิจารณามาตรการรองรับ หรือกรณีที่พบว่ากล้องจับรถที่กระทำผิด เช่น วิ่งคร่อมเส้นทึบ เพราะมีเหตุจำเป็นหรือเพราะเหตุฉุกเฉิน ควรพิจารณามาตรการรองรับด้วย รวมถึงขอให้หารือเป็นข้อตกลงเดียวกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น

ยังมีอีกหลายกรณีที่ สนช.อีกหลายคน ร่วมกันอภิปรายเพื่อขอให้กำหนดมาตรการเอาผิดและลงโทษผู้ขับขี่รถด้วยความเร็วต่ำ แต่วิ่งในเลนจราจรด้านขวา เนื่องจากเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการแซงรถสูง โดยปกติกฎหมายบังคับให้ช่องทางซ้ายสุดเป็นพื้นที่จราจรสำหรับรถที่ใช้ความเร็วต่ำ ที่สำคัญคือควรมีมาตรการลงโทษรถบรรทุก ที่บรรทุกของหนัก แต่ขับรถในเลนจราจรด้านขวาด้วย

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการแก้ปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นปฏิเสธใบสั่งจากตำรวจจราจรหรือใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์ ยังมีช่องว่างให้สามารถทำได้ เพราะใบสั่งเป็นเพียงใบกล่าวหาไม่ใช่คำพิพากษา แต่ยังต้องถูกตรวจสอบโดยตำรวจหลังปฏิเสธใบสั่ง ส่วนมาตรการชำระค่าปรับ หลายคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงชำระค่าธรรมเนียม ไม่ใช่มาตรการลงโทษ เมื่อมีการนำคะแนนความประพฤติมาบังคับใช้ เพื่อทำการตัดแต้มบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎจราจร หากแต้มความประพฤติถูกตัดจนถูกเพิกใช้ใบอนุญาตขับขี่ ประชาชนจะต้องหาวิธีคืนแต้ม ผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรของกรมขนส่งทางบก และสตช. ทั้งนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดสำนึกรู้ว่าไม่ควรทำผิดกฎจราจรอีก

สำหรับกรณีพกใบอนุญาตขับขี่ ตามที่ร่างกฎหมายกำหนดให้พกติดตัวไว้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกระบุสามารถใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่เป็นประเด็นโต้เถียงกันอยู่ในสังคม ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขร่างกฎหมาย หากไม่เกินหลักการ จะเปลี่ยนจากให้พกติดตัว ไปเป็นการแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเรียกตรวจ แต่หากการแก้ไขเป็นเนื้อหาที่เกินหลักการ ต้องส่งไปยังครม. เพื่อขออนุมัติอีกครั้ง

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และยุคสมัย ในอนาคตอาจไม่ต้องพกใบขับขี่ เพราะข้อมูลทั้งหมดจะบรรจุในบัตรประจำตัวประชาชน ที่กำกับโดยเลขประจำตัว 13 หลัก ในทางปฏิบัติใบอนุญาตขับขี่ เป็นเพียงการรับรองสถานะภาพของผู้ที่ขับรถได้ มากกว่าใช้ในการการควบคุมขับขี่

พล.ต.อ.เอกรักษ์ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ห้ามผู้เมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อแก้ปัญหากรณีที่เจ้าพนักงานจับผู้เมาสุราขณะขี่จักรยาน แต่เมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการ ศาลสั่งไม่ฟ้อง เพราะตามกฎหมายไม่ระบุไว้ ทั้งนี้ผู้ที่ขี่จักรยานบนทางสาธารรณะและอยู่ในอาการมึนเมา อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

บทบัญญัติดังกล่าว มีไว้เพื่อปรามไม่ให้ก่ออันตราย มากกว่าจะเป็นการเอาผิด บทลงโทษเป็นค่าปรับเพียง 500 บาท สำหรับปัญหาการขับขี่รถช้าในเลนขวา จะพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงโดยให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกให้เหมาะสมตามสภาพการจราจรและยานพาหนะ ขณะนี้แล้วเสร็จไปกว่า 95%

โดยมีสาระสำคัญ เป็นการปรับลดหรือเพิ่มความเร็วบนนถนนให้มีความเหมาะสมมากขึ้นทั้งทางปกติและทางบน รวมไปถึงกำหนดความเร็วสำหรับช่องขวาสุด เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำหรือขับแช่ในเลนขวาสุด จะต้องถูกใบสั่ง จะมีการกำหนดตัวบทกฎหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับคนที่ยังงงๆ ในกรณีใบขับขี่ว่าจะต้องพกบัตรตัวจริงหรือไม่นั้น ขอบอกไว้เลยว่าตอนนี้ยังต้องพกใบขับขี่ตัวจริงไว้ในกระเป๋าเสมอ แต่เมื่อทางกรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศใช้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ และเจรจากับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยเมื่อไร จึงไม่ต้องพกบัตรให้หนักกระเป๋า

เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอบคุณที่มา : ข่าวสด

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here