ทำแล้วมีแต่โชค สวดได้ทุกวัน ไม่ต้องนั่งรอในวันสำคัญ

0

ทำแล้วมีแต่โชค สวดได้ทุกวัน ไม่ต้องนั่งรอในวันสำคัญ

พ่อกับแม่ เปรียบเสมือนพ ร ะในบ้ า น ที่ควรใส่ใจและให้ความสำคัญ ดูแลท่านทั้งสองให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเรานั้นจะสามารถทำได้ ทำให้ท่านทั้งสอง มีความสบายใจมีความสุขใจ ไม่ทำให้ท่านมีความทุ ก ข์

ตามช่วงเทศกาลต่างๆจะเป็นวันที่กนะตุ้นความรู้สึกของใครหลายๆคน ระลึกได้ถึงความสำคัญของผู้ที่มีพระคุณ แสดงออกได้ถึงความรักที่มี แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น เราสามารถแสดงออกได้ในทุกวันเวลา ไม่ใช่ช่วงวันเทศกาลอย่างเดียวเท่านั้น

นอกจากการที่เรานำพวงมาลัยและการรดน้ำขอมาพ่อแม่แล้วนั้น ยังมีการสวดบทคาถาบูชาพ่อแม่ทุกครั้งก่อนนอน โดยการสวดนั้นจะได้อานิสงค์สวดแล้วจะทำให้ตัวคุณและครอบครัว มีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไป หรือวันช่วงเทศกาลเราสามารถนำพวงมาลัยพร้อมกับคาถาบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันเลยได้ หากจำไม่ได้ก็สามารถจดใส่กระดาษและท่องได้ ทำทุกๆวัน จะเป็นสิ่งที่ดี

3 คาถาบูชาพ่อแม่ สวดได้ทุกวัน

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำ บ า กสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นด ว งชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

2 มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

โดยหลังจากที่ตัวเรานั้น ได้ทำการสวดบทบูชาพ่อแม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย จะดีให้ท่องสวดบทอโหสิก ร ร มต่อกันได้เลย ให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิ 1 ขัน แล้วให้พูดว่า “ กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโ ท ษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย” จากนั้นให้นำน้ำรดมือรดเท้า ก้มกราบ

ไม่ต้องวันสำคัญเท่านั้น เพราะสามารทำได้ในทุกวัน เพื่อตัวเราเอง เพื่อพ่อแม่ เพื่อความสบายใจ เพื่อให้ผลที่ดีต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก : sha r e-si

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here