10 จุดอ่อนที่เราเถียงไม่ออก ทำให้คนตกงานเป็นล้าน(เรื่องจริง)

0

10 จุดอ่อนที่เราเถียงไม่ออก ทำให้คนตกงานเป็นล้าน(เรื่องจริง)

ประเทศบ้านเรานั้นเป็นประเทศที่อยู่ในกำลังพัฒนาและจะใช้คำว่ากำลังพัฒนาต่อไป วันนี้เราจึงจะมาขอพูดในเรื่องของจุดอ่อนของประเทศบ้านเรา 10 จุดอ่อนที่ทำให้คนนั้นมีการว่างงานตกงานกันมากขึ้น ทุกข้อที่เราจะกล่าวต่อไปนี้คุณแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าไม่เชื่อลองไปพิจารณากันเลยว่าจริงหรือไม่

1 ระบบการศึกษาของคนบ้านเรานั้นไม่ทันสมัย

คนบ้านเรานั้นเก่ง แต่เก่งแค่กับภาษาของตัวเอง จึงทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในระดับต่างๆ ซึ่งเด็กไท ยบางคนกลัวการแสดงออก ไม่มั่นใจในตนเอง มีความรู้สึกขี้อาย จึงทำให้ด้อยกว่าชาติอื่น คนบางส่วนที่มีฐานะจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพื่อโอกาสที่ดีกว่า

2 คนส่วนใหญ่ละเลยหน้าที่ของตนเอง

คนมักจะมีนิสัยมองข้ามโดยเฉพาะข้ามต่อหน้าที่ทางสังคม ชอบเป็นประเภทมือใครยาวสาวได้สาวเอา ทำให้เกิดการแย่งชิงธุรกิจทางการเมืองบ้าง ธุรกิจทางราชการ หรือแม้กระทั่งธุรกิจทางการศึกษา คนไท ยส่วนใหญ่มองทุกเรื่องให้เป็นธุรกิจทั้งหมด ทำให้ประเทศชาตินั้นความล้าหลังไปเรื่อยๆ

3 มองอนาคตไม่เป็น

คนบ้านเรามากกว่า 70% ทำงานแบบไม่รู้อนาคตในวันข้างหน้า ทำงานแบบวันต่อวัน หาเช้ากินค่ำ ไม่มีระบบระเบียบมีเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยคนที่จะมีระบบในการทำงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน

4 ไม่มีความจริงจังต่อหน้าที่ของตนเอง

ชอบทำงานแบบการเอาหน้า เหมือนผักชีโรยหน้าทำแค่พอให้ผ่านไป ซึ่งแตกต่างมากกับคนญี่ปุ่นหรือคนทางยุโรปที่เขามักจะให้ความสำคัญกับการสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำอย่างชัดเจน เพราะการกระทำเหล่านั้น หมายถึงความเชื่อใจเชื่อถือในระยะยาว ซึ่งคนบ้านเราจะลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆจากการกระทำเช่นนี้

5 การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากรจำนวนมากประมาณ 60-70% ของคนไท ยทั้งหมด ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ขาดโอกาสเรียนรู้ โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง และชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

6 กฎหมายบ้านเมืองไม่มีความเข้มแข็งหรือแข็งแรง

กฎหมายของบ้านเมืองนั้นยังไม่มีความเข้มแข็งและยังไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบไม่จริงจัง กฎหมายไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่มีอำนาจหรือมีบริวาร ไร้ซึ่งมาตรฐาน

7 อิจฉาตาร้อน

คนในสังคมไท ยนั้นมีความเห็นแก่ตัวคนสูง ชอบยกย่องคนที่มีอำนาจทั้งการงานและเรื่องการเงิน ไม่สนใจว่าเงินนั้นได้มาจากงานอะไร เห็นความเอาตัวรอดของตัวเองเป็นหลักโดยไม่สนใจผู้อื่น คนประเภทนี้รายการมากกว่าเราผู้ก่อการร้ายซะอีก พูดไม่ดีใส่คนอื่นพูดดีเข้าตัว

8 เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาสอย่างมหาศาล เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆ ไม่ได้พูดกัน

9 ยังขาดความพร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการค้าระดับโลก คนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและการวางแผนการทำงานแบบรวมกลุ่มหรือทีมเวิร์คที่ดี ทำให้ประเทศเป็นของเรานั้นซึ่งเป็นประเทศที่เล็กๆ

10 เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็กส่วนใหญ่ขาดภูมิคุ้มกันในตัวเอง ขาดความอดทน เป็นโรคทางจิตใจ ไม่เข้มแข็งและแข็งแรง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการเลี้ยงดูการอบรมบ่มนิสัยของทางครอบครัว ที่ปล่อยปละละเลยปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตแบบสบายเกินไป ไม่เคยสอนลูกให้ช่วยเหลือตัวเอง ไม่กระตือรือร้นในตนเอง ทำให้ลูกนั้นไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองและขาดความมีจิตสำนึก ผิดชอบต่อตนเองและสังคม

10 ข้อที่เรากล่าวมานั้น ล้วนมาจากข้อเท็จจริงที่เราเห็นกันได้ทั่วไป เห็นในสิ่งที่เราพูดได้อย่างชัดเจนเช่นนี้แล้วมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลาน เพราะประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองต้องมาจากคนรุ่นต่อๆไปที่จะมาพัฒนา อย่ามองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเพราะสิ่งเล็กๆจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต จะขอทิ้งท้ายไว้ว่า ระบบครอบครัวดีเพียงไหนก็ไม่เท่าระบบประเทศ ขอให้คนที่ทำงานมีส่วนรับผิดชอบที่ได้รับเงินเดือนของภาษีประชาชนดูแล รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพียงเท่านั้นพอ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คุณวิกรม กรมดิษฐ์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here