ออกแบบ ‘เครื่องกรองน้ำจากท่อ PVC’ ทำเองง่ายๆ เห็นผลดี ไม่ต้องซื้อในราคาแพง

0

ออกแบบ ‘เครื่องกรองน้ำจากท่อ PVC’ ทำเองง่ายๆ เห็นผลดี ไม่ต้องซื้อในราคาแพง

หลายๆบ้านมักให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด ยิ่งเป็นในเรื่องของเครื่องกรองน้ำ ที่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะสามารถช่วยกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำดื่มของเรา ในบางบ้านหากจะซื้อเครื่องกรองน้ำสัก 1 เครื่อง สำหรับบางคนนั้นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลือง เพราะต้องเสียเงินหลายหมื่นในการซื้อ แต่เพื่อนๆรู้กันหรือไม่ว่าเครื่องกรองน้ำเราสามารถผลิตเองได้ด้วย

ซึ่งในวันนี้เราได้มีวิธีการทําเครื่องกรองน้ําจากท่อ PVC มาฝากเพื่อนๆกัน ทำเองได้ไม่ยากเกินไป เสียเงินเพียงแค่ไม่กี่บาทเราก็จะได้เครื่องกรองน้ำที่สามารถใช้ได้เหมือนราคาไม่แพง ทำการสาธิตวิธีการโดย กรมทรัพยากรน้ำ หากใครที่อยากมีเครื่องกรองน้ำไว้ใช้ที่บ้านแล้วก็อย่ารอช้า ตามมาดูขั้นตอนการทำกันเลย

ขนาดท่อ PVC ที่เราต้องเตรียม

1. ท่อ Æ 1/2 นิ้ว ยาว 5 ซม

2. ข้อลด 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว

3. ท่อ Æ 2 นิ้ว ยาว 5 ซม.

4. ข้อต่อเกลียวนอก Æ 2 นิ้ว

5. ข้อต่อเกลียวใน Æ 2 นิ้ว

6. ท่อ Æ 2 นิ้ว ยาว 5 ซม.

7. ข้อลด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว

8. ท่อ Æ 3 นิ้ว

9. แผ่นกรองสแตนเลส Æ 2 นิ้ว

10. ข้อลด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว

11. ท่อ Æ 2 นิ้ว ยาว 5 ซม.

12. ข้อลด 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว

13. ท่อ Æ 1/2 นิ้ว ยาว 5 ซม

ขั้นตอนการประกอบเครื่องกรองน้ำ

1. นำท่อสั้น พีวีซี 1/2 นิ้ว และท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ที่เตรียมไว้มาทำเครื่อง หมายที่ตำแหน่งกลางท่อทั้ง 5 ท่อน

2. นำข้อลด 2 นิ้วลด 1/2 นิ้ว และท่อสั้น พีวีซี Æ 1/2 นิ้ว ที่เตรียมไว้ (ชิ้นที่ 1,2 และ 12,13) มาใช้ผ้าความสะอาดที่ภายในของข้อลด และที่ภายนอกของท่อสั้น

3. ทาน้ำยาประสานท่อภายในของข้อลด 2 นิ้วลด 1/2 นิ้ว ด้านเล็กและทารอบนอกของท่อสั้น ขนาด Æ 1/2 นิ้ว การทาให้ทาบางๆ ให้ทั่วและสม่ำเสมอ จนถึงจุดที่ทำ เครื่องหมายไว้

4. ทันทีที่ทาน้ำยาเสร็จ ให้สอดท่อสั้นเข้าข้อลดโดยเร็วจนถึง ที่ทำเครื่องหมายไว้จากนั้น กดแช่นิ่งไว้ประมาณ 20 วินาที แล้วเช็ดน้ำยาที่ค้างภายนอกท่อ

5. ทำทั้ง 2 ชุด ดังรูป

6. นำข้อลด 3 นิ้วลด 2 นิ้ว และท่อสั้น พีวีซี Æ 2 นิ้ว (ชิ้นที่ 10,11และ 6,7) ที่เตรียมไว้ใช้ผ้าทำความ สะอาดที่ภายในของข้อลด และที่ภายนอกของท่อสั้น

7. ทาน้ำยาประสานท่อบริเวณภายในของข้อลด 3 นิ้วลด 2 นิ้วและทารอบนอกของท่อสั้น Æ 2 นิ้ว ทันทีที่ทาน้ำยาเสร็จ ให้สอดท่อสั้นเข้าข้อลดโดยเร็ว จนถึงที่ทำ เครื่องหมายไว้กดแช่นิ่งไว้ประมาณ 20 วินาที แล้วเช็ด น้ำยาที่ค้าง (ทำทั้ง 2 ชุด)

8. นำชุดที่ได้จากการประกอบในข้อ 7 จำนวน 1 ชุด มาต่อเข้ากับชุดที่ได้จากการประกอบในข้อ 5 การต่อ ใช้วิธีเดียวกันกับข้างต้น โดยให้ปลายท่อสั้น Æ 2 นิ้ว ต่อเข้ากับข้อลดด้าน Æ 2 นิ้ว (ดังรูป)

9. นำชุดที่ได้จากการประกอบในข้อ 7 อีก 1 ชุด มาประกอบกับข้อต่อเกลียวใน โดยทำความสะอาดและทาน้ำยาที่ภายในของข้อต่อเกลียวใน และภายนอกของท่อสั้น และประกอบเข้าด้วยกัน

10. นำท่อสั้น2 นิ้ว ที่เหลืออีก 1 ท่อน มาต่อกับชุดที่ ได้จากการประกอบข้อ 5 อีก 1 ชุด

11. จากนั้นนำข้อต่อเกลียวนอกมาต่อกับท่อสั้น Æ 2 นิ้ว

12. นำตะแกรงกรองน้ำ Æ 2 นิ้วมาใส่ในข้อลด 3 นิ้วลด 2 นิ้ว จากการประกอบในข้อ 8

13. ใส่ตะแกรงเหล็กลงไป

14. ตัดใยสังเคราะห์สำหรับกรองน้ำให้มีขนาด Æ 2 นิ้ว และนำไปไว้บนตะแกรงกรองน้ำ

15. จากนั้นนำท่อขนาด Æ 3 นิ้ว ที่เตรียมไว้ข้างต้น มาทำ ความสะอาด ทาน้ำยาประสานท่อ และประกอบต่อเข้ากับข้อลด 3 นิ้วลด 2 นิ้ว

16. นำชุดที่ได้จากข้อ 9 มาประสานข้อกับปลายท่อ Æ 3 นิ้ว อีกด้านหนึ่งของชุดที่ได้ในข้อ 14 ด้วย น้ำยาประสานท่อ

17. นำข้องอ 90 องศา เกลียวใน มาต่อประสานกับชุด เครื่องกรองด้านล่าง เพื่อใช้สำหรับต่อก๊อกน้ำ

18. จะได้ชิ้นส่วนชุดกรอง แยกเป็น 2 ส่วน คือส่วนบน และส่วนล่าง รอการใส่สารกรอง โดยขั้นตอนดังกล่าว ข้างต้นใช้ประกอบชุดกรองน้ำได้ทั้ง 3 รูปแบบ คือ กรองโดยใช้ทรายกรอง , เรซิน และคาร์บอนกัมมันต์

ขั้นตอนการใส่สา รกรองน้ำ

1. นำสารกรองที่เราจะการใช้ไปล้างให้สะอาด (กรวดกรอง ทรายกรอง และคาร์บอนกัมมันต์ ยกเว้น เรซิน ไม่ต้องล้าง)

2. นำกรวดกรองที่ล้างสะอาดแล้ว มาเทใส่ลงไปในชุดกรองน้ำ จำนวนประมาณ 1 กระป๋องนม (ชุดกรองน้ำทุกแบบ ต้องใส่กรวดกรอง) จากนั้นนำสารกรองที่จะใช้มาเทใส่ในชุดกรองน้ำ ต่อจากกรวดกรอง ตามปริมาณที่เตรียมไว้

3. เมื่อใส่สารกรองแล้ว นั้นนำชุดกรองด้านบน มาหมุนปิดให้แน่น โดยใช้เทปพันเกลียว พันที่เกลียวของข้อต่อเกลียวนอก ปิดให้แน่นพอประมาณเสร็จแล้วจะได้ชุดกรองน้ำที่เสร็จสมบูรณ์ ดังรูป

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ควรใช้กับน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตประปามาแล้ว และควรติดตั้งใกล้กับบริเวณที่มีก๊อกน้ำประปาอยู่ โดยมีวิธีการติดตั้ง ดังนี้

1. นำเครื่องกรองน้ำ มาติดตั้งที่ฝาผนังของบ้าน โดยให้ระดับก๊อกของเครื่องกรองน้ำ อยู่ในระดับที่ใช้งานได้สะดวก ใช้เหล็กรัดท่อยึดด้านบนและด้านล่างของชุดกรองน้ำให้แน่น และตั้งฉากกับพื้น

2. นำสายยางที่เตรียมไว้ มาต่อโดยปลายด้านหนึ่งต่อกับก๊อกน้ำประปา ใช้เข็มขัดรัดท่อรัดให้แน่น แล้วนำปลายสายยางอีกด้านหนึ่งมาต่อกับปลายด้านบนของเครื่องกรองน้ำ และใช้เข็มขัดรัดท่อรัดให้แน่น

รูปแบบการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

ขอบคุณข้อมูลจาก : naibann

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here