คนที่มีโอกาสดูแลพ่อแม่ ถือว่ามีบุญที่สุดแล้ว

0

คนที่มีโอกาสดูแลพ่อแม่ ถือว่ามีบุญที่สุดแล้ว

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆที่ต้องการจะให้ลูกๆทุกคนนั้น ได้รู้ถึงบุญคุณพ่อแม่ ลูกๆทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า พ่อแม่ของเรานั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณมากแค่ไหน ฉะนั้นแล้วลูกๆทุกคนควรที่จะมีคุณธรรมต่อท่าน รู้จักการทดแทนบุญคุณ และคอยปฏิบัติดูแลท่านด้วยความรัก สำหรับในวันนี้ทางทีมงานเพจได้คิดก็คิดได้ จะพาทุกคนมาดูการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ โดยการตอบแทนบุญคุณตามหลักมงคลที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

1) หากท่านมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือในเรื่องกิจการของท่าน และคอยดูแลท่านเมื่อท่านแก่ชรา และคอยเอาใจใส่ท่าน ช่วยเหลือท่านยามท่านเจ็บป่วยแลไม่ไหว

2) หากท่านล่วงลับไปแล้ว ควรจัดพิธีให้ท่านและควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ

ในคราวนี้หากใครได้ทำไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยมากหากเทียบกับพระคุณที่มีต่อเรา ฉะนั้นแล้วความที่เป็นลูกก็ควรที่จะกตัญญูกตเวที โดยพระคุณทั้งหมดนี้จะต้องมีการกระทำดังกล่าว

1) ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้

2) ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการให้

3) ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้

4) ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

และการควรจะศรัทธาในเรื่องของการรักษาศีล การให้ทาน และการทำสมาธิ ให้เป็นประโยชน์โดยตรงที่เป็นประโยชน์ทั้งพ่อแม่และตัวเอง ทั่้งในภพนี้และภพหน้า และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพาน โดยอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ มี 12 ประการ ดังนี้

1) ทำให้มีความอดทน

2) ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3) ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

4) ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้

5) ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

6) ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน

7) ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

8) ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9) ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

10) ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11) ทำให้มีความสุข

12) ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

“เพราะการปรนนิบัติในมารดา-บิดานั้นแล บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์”

ขอขอบคุณ : siamtodaynews,ให้ความรู้

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here