คนฉลาด ทำไมถึงได้มีเพื่อนน้อยกว่าคนทั่วไป

0

คนฉลาด ทำไมถึงได้มีเพื่อนน้อยกว่าคนทั่วไป

เชื่อกันว่าหลายๆคนมักจะยังคงสงสัย และเคยตั้งคำถามกับคำถามที่ว่า ทำไมคนฉลาดคนเก่งถึงมีเพื่อนน้อย มีเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คนกว่าคนทั่วไป เพราะอะไรทำไมคนฉลาดเขาถึงได้คบเพื่อนน้อย วันนี้จะมีคำตอบมาให้ทุกคน

อะไรกันที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุข

จากงานวิจั ยใหม่จาก The British Journal of Psychology ได้ตั้งคำถๅมว่า หัวใจหลักของการมีชีวิตที่ดีคืออะไร นักวิจั ยได้ทำการสำรวจคนจำนวนกว่า 15,000 คน ในช่วงอายุระหว่าง 18–28 ปี แล้วพบว่าคนที่อยู่ในเขตชุมชน ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากๆนั้น ระบุว่าพวกเขานั้นไม่ค่อย พึ ง พ อ ใ จ ต่อคุณภาพชีวิตของตนเองมากเท่าไร นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มคนที่ได้มีโอกาส ป ฏิ สั ม พั น ธ์กับเพื่อนสนิทบ่อยๆ ระบุว่าพวกเขานั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

คนฉลาด คือ ข้อยกเว้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ยังคงมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง เพราะความสัมพันธ์ที่เราว่ามานี้กลับลดลงในผู้ที่มีไอคิวสูง โดยความหนาแน่นของจำนวนประชากรและส่งผลต่อคนที่มีความฉลาดอย่างมาก คนที่มีความฉลาดมีความพึงพอใจต่ำกว่าคนที่มี IQ ต่ำกว่าถึง 2 เท่า นั้นหมาย ถึงยิ่งคุณเป็นคนฉลาดก็จะยิ่งไม่ชอบเข้าสังคมเท่าไหร่นัก แล้วจะมีความพึงพอใจกับชีวิตลดน้อยลง เมื่อต้องเข้ากับสังคมที่พบเจอกับคนอื่นบ่อยๆทำไมถึงเป็นแบบนั้น

คนฉลาดจะโฟกัสที่เป้าหมายระยะยๅว

คนที่มี ไ อ คิ ว สูงมักจะไม่ใช้เวลาไปกับการเข้าสังคมหรอก นั่นเป็นเพราะคนฉลาดชอบไปโฟกัสไปที่เป้าหมายในระยะยาว พวกเขามีความสนใจและมีแรงผลัпดันในการจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ตัวอย่างเช่น เพื่อนที่คุณรู้จักที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือได้ทำธุรกิจเป็นของตนเอง ระหว่างที่พวกเขาเดินตามความฝัน พวกเขาได้ลดการพบปะผู้คนลง เพื่อโฟกัสไปที่งานและการสร้างฝันของเขาเองให้เป็นจริง คนฉลาดที่กำลังจะบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ อาจมองว่าการเข้าสังคมเป็นสิ่งรบกวน และคอยทำให้เขาเสีຢสมาธิในการที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมายของเขา ในทางกลับกันก็คือ มันก็ส่งผลต่อความสุขของเขาด้วยเช่นกัน

ซึ่งในระหว่างที่เขากำลังเดินตามเป้าหมายของตัวเองอยู่นั้น คนที่มีความฉลาดจะเก็บตัวและใส่ใจอยู่กับความฝันของตัวเองที่แท้จริง แทนที่จะออกไปเที่ยวพบปะเพื่อน ไม่ใช่เพราะว่าเขามองไม่เห็นคุณค่าของเพื่อนของคนรอบข้าง แต่เขากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขา เขาอาจมองว่าการเข้าสังคมทำให้เป็นการรบกวนสมาธิของเขามากกว่า

คนฉลาดเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่ต่างจากคนทั่วไป

คนฉลาดให้ความสำคัญกับเพื่อนและสังคมเช่นเดียวกับคนทั่วไป แค่ว่าพวกเขาค่อนข้างเรื่องมาก ต้องคิดเยอะเมื่อต้องแบ่งเวลาเพื่อให้ใช้โดยคุ้มค่า ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รักเพื่อน เพียง แค่ว่าพวกเขาก็รักเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขาที่ต้องก้าวไปให้ถึงเช่นเดียวกันนะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : sumrej

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here