เลือกตา 2 ข้าง บอกนิสัยใจคอคุณได้ดีกว่าใครๆ

0

เลือกตา 2 ข้าง บอกนิสัยใจคอคุณได้ดีกว่าใครๆ

ในวันนี้เรามีแบบทดสอบที่แปลมาจาก blogthings เป็นตัววัดตัวตนบุคลิกภาพ ที่บ่งบอกตัวคุณได้ดีที่สุด จากรูปภาพตาที่คนเลือก ลองพิจารณาดีๆ ใช้เวลาประมาณ 3 วินาทีในการเลือกภาพ 2 ใน 9 ภาพ แล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกัน

1 Deep Down You Are Open

คุณจัดอยู่ในประเภทของบุคคลที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ และเชื่อว่าการยอมที่จะเสี่ยงและเจ็บตัวบ้างเพื่อลองสิ่งใหม่ๆดีกว่าการปิดตัว ที่สำคัญคุณไม่ยอมเสียหน้าให้ใครเห็นแน่นอน คุณเชื่อว่าตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง และมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆเสมอ

2 Deep Down You Are Conscientious

คุณจัดอยู่ในประเภทของบุคคลที่สร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นและเรียกได้ว่าวางตัวดีเสมอ คุณเชื่อว่าการกระทำของคุณสามารถสร้างความแตกต่างให้กับคนอื่นได้ไม่มากก็น้อย คุณไม่เคยแสดงความกังวล เสียใจให้ใครเห็นอย่างแน่นอน

3 Deep Down You Are Tortured

คุณจัดอยู่ในประเภทของบุคคลที่จมอยู่กับอดีต และยังส่งผลกระทบถึงปัจจุบัน มักจะมองหาความสงบ ไม่คิดที่จะแสดงความคิดที่ไม่ดีออกมา คุณมีความอดทน และดูแลตัวเอง ภายนอกของคุณร่าเริงและแจ่มใสเสมอ และสามารถผ่านอุปสรรคได้ด้วยตัวเอง

4 Deep Down You Are Philosophical

คุณจัดอยู่ในประเภทของบุคคลที่คิดมากในทุกเรื่อง พยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยทำให้คุณต้องรู้สึกเหนื่อย คุณไม่แสดงออกหากความคิดเห็นจนกว่าจะมั่นใจในสิ่งนั้นเสียก่อน คุณมองว่าชีวิตคุณเป็นเหมือนจิกซอว์ที่ต้องคอยต่อเติมจนกว่าจะสมบูรณ์

5 Deep Down You are Mysterious

คุณจัดอยู่ประเภทของบุคคลที่ไม่แสดงออก มีหลายบุคลิกที่แตกต่างกัน อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนในแต่ละวัน หากค้นพบตัวเอง คุณสามารถเปลี่ยนคนอื่นได้เช่นกัน คุณมักไม่ค่อยพูดหรือแสดงความเป็นตัวเอง คุณชอบที่จะสังเกตพฤติกรรมของคนอื่น ก่อนที่จะพูดแสดงความคิดเห็นจนกว่าแน่ใจที่จะพูดออกมา

6 Deep Down You Are Sensitive

คุณจัดอยู่ประเภทของบุคคลที่สังเกต เก็บรายละเอียดและพร้อมจะลืม คุณมักใช้ความรู้สึกของตัวเองลงไปกับทุกสิ่งๆ จนส่งผลกระทบต่อตัวเอง แต่คุณก็มีวิธีการในการจัดการกับความเปราะบางในจิตใจอย่างดี คุณมักทำนายและมองเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อน

7 Deep Down You Are Fiery

คุณจัดอยู่ประเภทของบุคคลที่เร่าร้อน น่าหลงใหล แต่ไม่ใช่ตัวคุณทั้งหมดนะ คุณมีแนวโน้มที่พร้อมจะรักและเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างได้ คุณเป็นคนคิดและตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็ว และมักไม่ค่อยแสดงออกถึงความกังวลในใจออกมา คุณมีความสามารถในการจัดการกับระบบทางความคิด

8 Deep Down You Are Eccentric

คุณจัดอยู่ประเภทของบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมแปลกๆ ไม่สนใจกฎ ระเบียบต่างๆ คุณมักทำในสิ่งที่คิดว่าใช่ และพร้อมแสดงความเป็นตัวตนออกมา คุณไม่มีอะไรปิดบังคนอื่นและไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร

9 Deep Down You Are Intuitive

คุณจัดอยู่ประเภทของบุคคลที่เข้าใจทุกคนอย่างดี ไม่แสดงออกว่าคุณรู้ในสิ่งนั้น คุณสามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละคนได้ทางสีหน้า และไม่สามารถโกหกใครได้ คุณแสดงความเป็นคุณออกมาเท่าที่ต้องการให้เห็นเท่านั้น นอกจากนี้คุณยังมีความสามารถในการอ่านใจคนอื่น

ขอขอบคุณ : Manpower Thailand Check out the 2012

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here