ใครเกิดวันบุญ เชื่อว่าเป็นสายพญานาคมาเกิด มีวาสนาสูง

0

ใครเกิดวันบุญ เชื่อว่าเป็นสายพญานาคมาเกิด มีวาสนาสูง

เชื่อว่าหลาย ๆ คนรู้จักพญานาคแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าคนที่มีวัน เดือน ปีเกิด ดังต่อไปนี้เขาคือสายของพญานาค เป็นความเชื่อของคนตั้งแต่สมัยโบราณสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

พญานาค

มีลักษณะคล้ายงูที่มีขนาดใหญ่ มีหงอน เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความโชคดี ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของพญานาค

หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ในสัปดาห์ที่ 6 ได้เสด็จไปนั่งขัดสมาธิเสวยวิมุตติสุขภายใต้ร่มไม้จิกชื่อมุจจลินท์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งที่นั่นมีฝนตกปรอย ๆ พร้อมกับสายลมพัดผ่านตลอดทั้ง 7 วันพญานาคราชมุจจลินท์จึงได้เสด็จออกมาจากนาคพิภพ ได้ทำขนดล้อมพระวรกายพระพุทธองค์ 7 ชั้น และแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเหนือพระเศียร เพื่อจะป้องกันมิให้สายฝนและสายลมพัดเข้ามาถูกต้องพระศาสดา เมื่อฝนหายขาด พญานาคราชมุจจลินท์ จึงได้จำแลงเป็นมาณพหนุ่มเข้ามายืนถวาย บังคมพระบรมศาสดา ณ เฉพาะพระพักตร์

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ และวันพุธ

จักมีดวงชะตาแข็ง แม้ในคราที่ดวงชะตาคล้อยก็ยากที่จะพบอุปสรรค แม้นพบก็ไม่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แม้แต่ผู้ใดที่คิดร้ายก็ยังต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด

อุปนิสัย

1. เฉลียวฉลาด มีลักษณะเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ หนักแน่น รักศักดิ์ศรี

2. ไม่เอาเหรียบใคร เป็นคนตรงไปตรงมา ทำงานเก่ง ขยัน อดทน

3. จิตใจเด็ดเดี่ยว

4. ไม่เชื่อใจใครง่าย ๆ มีความรอบรู้ ความมั่นคง

5. พูดน้อย คิดก่อนทำเสมอ

6. มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์มาตัดสินเหตุการณ์ที่พบเจอ แม้จะเป็นคนใจร้อน

7. ไม่แค้นเคืองใคร ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ

8. ส่วนมากจะประกอบอาชีพรับราชการ และมีอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคนดวงแข็งมากกว่าคนอื่น ๆ ใน 7 วันเกิดนี้

นิสัยพญานาค

ดั่งคำโบราณที่เคยได้ยินสืบต่อกันมาว่า คนที่มีพญานาคคุ้มครองหรือมีสายญาณของพญานาคนั้นจะมีนิสัยใจคอดังนี้

1. ไม่ชอบคนโกหก คนที่ผิดสัจจะ

2. มีวิบากกรรมเรื่องความรัก ต้องใช้ความเข้าใจในความรักมากกว่าคนอื่น

3. เป็นคนเจ้าชู้ มีเสน่ห์ แต่ถ้าหยุดอยู่ที่ใคร ก็จะรักจนหมดใจให้ทั้งชีวิต

4. ชอบของสวยงาม เจ้าสำอางค์ และใช้เงินเก่ง

5. กล้าหาญ มีใจนักเลง ใจถึง แต่ถ้าอ่อนโยนก็จะอ่อนหวานไปเลย มีสองบุคลิก

6. มีจิตมีสัมผัสพิเศษ มีลางบอกเหตุล่วงหน้า

7. เมื่อรักใครแล้วรักจริง และคนที่รักมักจะเป็นฝ่ายเลือกเอง ไม่ชอบถูกเลือก

8. เป็นคนใจบุญ ชอบทำบุญไหว้พระ เข้าวัดปฏิบัติธรรม

9. เป็นคนที่เบื่อง่าย งอลเก่ง ชอบอ้อน เวลาโมโหชอบประชดประชัน และปากกับใจไม่ตรงกัน

10. ซื่อสัตย์ ถึงแม้จะมีโอกาสโกง เป็นคนที่มีความละอายต่อบาป ถ้าไม่ใช่ของตัวเองยังไงก็ไม่ทำไม่เอา หยิ่งในศักดิ์ศรีมากที่สุด

11. หากถือศีล 5 ได้ชีวิตจะยิ่งเจริญมากขึ้น โดยเฉพราะศีลข้อ 3 เพราะนาคมีวิบากกรรมเรื่องความรักและวิบาก กรรมเรื่องอารมณ์ร้อน จักต้องฝึกรักษาศีลและนั่งสมาธิเป็นประจำ

12. บุญบารมีที่สั่งสมจักช่วยให้หลุดพ้นจากวิบากกรรม อีก 1 อย่างคือการสร้างวัด

13. ถ้าไม่เจอผู้ที่เป็นเนื้อคู่กันจริง ๆ ยังไงก็ไปกันไม่รอด ต้องทำใจ จักต้องพลัดพรากจากกัน

14. ปล่อยวางทุกอย่างเข้าสู้ทางธรรมนาคถึงจะมีความสุข

15. นาคอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่จะทรงครุฑ มีอานาจอยู่เหนือพญาครุฑคือพระโพธิสัตว์อสุรินทราราหูสุเรศ ผู้ดูแลความดีความชั่วของมนุษย์ และค่อยดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา ดั่งคำทำนายของพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากพระศรีอริยะเมตรัย

เตือนให้เริ่มรู้ตัวว่าสายสัญญาเก่าเราเคยอยู่ภพภูมินี้ แต่จักต้องการมาเกิดเพื่อสร้างบารมีต่อในภพมนุษย์ จึงมามีนิมิตให้เราเร่งทำบุญ ทาน ศีล ภาวนา สาธุ สาธุ สาธุ 

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : เพจความเชื่อ

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here