อย่าลืมสวด มหาโชค “คาถาเรียกทรัพย์” สวดแล้วไม่ขัดสนผลเกิดทันตา

0

อย่าลืมสวด มหาโชค “คาถาเรียกทรัพย์” สวดแล้วไม่ขัดสนผลเกิดทันตา

เราเชื่อว่าใครหลายคนก็ต้องการที่จะมีเงินมีทองมากมาย แต่รู้หรือไม่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็มีเคล็ดลับวิชา เกี่ยวกับคาถาและการท่องบทสวด เพื่อเป็นการสร้างบุญบารมีให้แก่ตัวเรานั่นเอง

1 ก่อนที่จะทำการเริ่มเสี่ยงโชค บทสวดนี้เอาไว้สวดก่อนที่โชคลาภจะออกหรือท่องก่อนที่จะเดินทางไปเสี่ยงโชค ก่อนซื้อสลาก

2 แนะนำว่าให้ส่งเป็นประจำส่วนใหญ่จะสูบเพียงวันละ 1 ครั้งก่อนนอน ขวดเพื่อเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้อยู่กับตัวเรา

3 จะสวดเวลาไหนก็ได้ส่วนในเวลาที่เราสะดวก

ตามหลักการท่องคาถาหรือบทสวดนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะ จะต้องมีสมาธิ มีความตั้งมั่นเชื่อมั่นในพลังศรัทธา เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริง

บทนี้เป็นบทที่สำคัญมากๆเป็นบทของการเสี่ยงทายทำนายโชคทุกชนิด ไม่ว่าจะทำอะไรแนะนำว่าให้สวดบทต่อไปนี้ สวดก่อนที่จะหยิบเลข จะเป็นการดีที่สุด หรือสวดก่อนที่จะออกจากบ้านจะดีเหมือนกัน

ลองทำดูไม่เสียหาย ตั้งนะโม 3 จบแล้วสวดมนต์ต่อไปนี้ 7 จบ

อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

คาถานี้เป็นการอ่านที่ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบไม่ทันคิด ไม่ทันได้คาดคิด โดยเอามาเสกกับน้ำแล้วทำการแปะหน้าผาก

โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

คาถาโชคลาภ : บทคาถานี้ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ของเรา เพื่อที่จะทำให้ไม่ขัดสน

นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเต

คาถาเสกน้ำ รับทรัพย์

บทคาถานี้ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภ แนะนำว่าให้นำขันน้ำใส่น้ำหรือแก้วน้ำก็ได้ แล้วทำการเสกแล้วใช้ล้างหน้าก่อนที่จะออกจากบ้าน

นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ อะเสสะโตเมตตากรุณายัง ทะยะวิสาโสปิยามะนา โปเมสัพพะโลกัสสมิง

คาถาเงินล้าน

พรหมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมาจะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ

คาถาบูชาความสำเร็จ

อะอุมะ พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ สัตตะนะตะยา

นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม อิทธิ อิทธิ ฤทธิ ฤทธิ สิทธิ สิทธิ ชัยยะ ชัยยะ

ลาภะ อุตะระเรนะ พุทธะ นิมิตตัง อิติ ธัมมะ นิมิตตัง อิติ สังฆัง นิมิตตัง อิติ

สัมปะติจฉามิ

คาถาเรียกทรัพย์

พุทธังเป็นเงิน ธัมมังเป็นทอง สังฆังเป็นข้าวของ ไหลมาเทมา พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม อันตะรายะ วินาศสันติ

ท่อง 5 จบ เสริมโชคลาภ ให้มีกำลังใจอดทน

นะ สะ จะ กะ

เมื่อสวดจบให้ตั้งใจอธิษฐานตามความปรารถนา ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวลูกด้วยเถิด

ด้วยบุญกุศลเหล่านี้ ฉันขอมอบไปถึงผู้ที่สวดมนต์ภาวนาจนจบ และขอให้ผู้ที่สวดมนต์ภาวนาแบ่งบุญให้กับผู้อื่นด้วย เพื่อเป็นการเปิดโชคลาภของตัวท่านเอง

ภาพ / เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หนังสือตำราเก่า บทสวดมนต์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here