เช็กวันรับเงิน ประจำเดือน พ.ค. เงินเข้าเมื่อไหร่ ได้รับค่าอะไรบ้าง

0

เช็กวันรับเงิน ประจำเดือน พ.ค. เงินเข้าเมื่อไหร่ ได้รับค่าอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่กับตัว หากใครยังไม่รู้ว่าเงินที่คนเองจะได้รับนั้นเข้าวันไหน ได้รับค่าอะไรบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ สามารถเช็กวันรับเงินประจำเดือนพฤษภาคมได้แล้ววันนี้ อ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลย

เริ่มแจกวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ได้เท่าไหร่ : เพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เริ่มแจกวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ได้เท่าไหร่ : เพิ่มเงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรายละ 100-200 บาทต่อเดือน

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการอบรมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เริ่มแจกวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ได้เท่าไหร่ : ค่าชุดนักเรียน โดยผู้ปกครองจะได้รับเงินคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว) ให้สิทธิตามจำนวนบุตร กรณีหากมีบุตร 3 คน จะได้รับเงินรวม 1,500 บาท

ใครได้ : กลุ่มมีบุตรกำลังเรียน ประมาณ 2,700,000 คน

เริ่มแจกวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ได้เท่าไหร่ : ค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ย ยากำจัดแมลง และปัจจัยการผลิตอื่น เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อคน

ใครได้ : กลุ่มเกษตรกร ประมาณ 4,100,000 คน

เริ่มแจกวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ได้เท่าไหร่ : เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย.)

ใครได้ : กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ประมาณ 1,160,000 คน

เริ่มแจกวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

ได้เท่าไหร่ : ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือน ธ.ค.-ก.ย.)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เริ่มแจกวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ได้เท่าไหร่ : เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 50-100 บาท

ใครได้ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เริ่มแจกวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ได้เท่าไหร่ : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

เริ่มแจกวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ได้เท่าไหร่ : ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก : thairath

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here