เลือก “พระประธาน ประจำบ้าน” เลือกดีมีชัยมงคลชีวิตและครอบครัว ไม่เชื่อลองทำดู

0

เลือก “พระประธาน ประจำบ้าน” เลือกดีมีชัยมงคลชีวิตและครอบครัว ไม่เชื่อลองทำดู

ยังมีหลายคนที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกพระบูชาประจำบ้าน ว่าแท้ที่จริงแล้วเราควรเลือกองค์ไหนดี ส่วนมากเลือกพระองค์ใด ผู้ที่ขึ้นบ้านใหม่มักจะเลือกพระดังกล่าวให้เป็นพระประจำบ้าน

พระแก้วมรกต

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพระแก้วมรกต เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของบ้านเรา ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ซึ่งอยู่ที่พระบรมราชวังในกรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นพระแก้วมรกตที่ศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธชินราช

เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีมาอย่างช้านานตั้งแต่โบราณกาล

หลวงพ่อโสธร

เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีอริยบทนั่งขัดสมาธิเพชร ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถหลวง วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระประจำวันเกิด

ไม่ว่าเราจะอันเชิญ พระองค์ใดมาบูชาเป็นพระประธานก็ตามแต่นั้นถือเป็นการอันเชิญสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาภายในบ้าน แต่สิ่งที่สำคัญที่ยิ่งไปกว่านั้น คือการจัดวางตำแหน่งของหิ้งพระ เรื่องของการจัดวางหิ้งพระให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นถือว่าเป็นการเคารพบูชาท่านด้วยการกระทำ ด้วยปัญญาอย่างหนึ่ง ไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เอามาวางปนเปกันหมด ซึ่งนอกจากไม่ให้เกียรติแล้วยังลบหลู่ด้วย หลายครอบครัวเมื่อมีการจัดวางหิ้งพระถูกต้อง จะมีเรื่องดีๆ เรื่องมงคลเข้ามาในชีวิตเสมอ เพราะถ้าเราทำถูกต้องเทพเทวา เจ้าที่เจ้าทางที่ดู ดวงวิญญาณที่ดูแลบ้านหรือร้านค้า ที่ทำงาน ท่านเหล่านั้นก็จะมาสักการะกราบไหว้ด้วยเช่นกัน ทำให้ท่านมีฤทธิ์ มีบุญมากขึ้นและช่วยเราได้มากขึ้นตามลำดับ

ห้องพระ

หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจในการจัดหิ้งพระในบ้านที่ต้องเหมาะสมที่ควรจะถูกภูมิธรรม ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพนับถืออย่างสูง ซึ่งจะขออนุญาตแนะนำถึงการจัดพระตามลำดับตามแนวของครูบาอาจารย์ให้ทราบกัน การจัดเรียงพระพุทธรูปบูชาในบ้านเรือนหรือในสถานที่ใดก็ตาม ต้องวางให้ถูกต้องเหมาะสม ควรไล่เลียงไปตามชั้นบุญบารมีของท่านด้วย

ในชั้นที่สูงที่สุด ต้องวางพระพุทธรูปอันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นประธานในที่แห่งนั้นและต้องหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก และที่สำคัญมากและห้ามวางพระประธานต่ำกว่าพระอื่น ถ้ามีพระพุทธรูปหลายองค์ให้เลือกยกองค์หนึ่งขึ้นเป็นประธาน หลักในการคือ เลือกพระพุทธรูปองค์ที่หน้าตักใหญ่ที่สุด ส่วนพระพุทธรูปที่เหลือหรือพระบรมสาริกธาตุ พระบรมธาตุ สามารถวางในชั้นนี้ได้แต่ต้องต่ำกว่าพระพุทธรูป

ในชั้นที่สอง วางรูปปั้น รูปจำลอง รูปภาพของพระอรหันต์ที่เราทราบเช่น พระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ เป็นต้น

ในชั้นที่สาม วางรูปปั้น หรือรูปถ่ายครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ พระเครื่องต่างๆ สำหรับพระเครื่องควรหาจานหรือถาดเล็กๆ วางไว้รวมกันและห้ามวางเครื่องรางของขลังในชั้นนี้เป็นอันขาด พวกเขี้ยวเสือ ตระกรุด กุมารทอง รัก-ยม หรืออะไรก็ตามที่เครื่องรางของขลังให้แยกไปไว้ที่อื่นหรือชั้นล่างสุด ไสยศาสตร์นั้นอย่ามาวางปนกับพระสงฆ์ผู้มีศีล

ในชั้นที่สี่ ก็วางรูปพระมหากษัตริย์ พระบรมศานุวงศ์

ในชั้นต่อมา วางรูปครูบาอาจารย์ที่เป็นฆราวาส บรรพบุรุษที่เราเคารพ เถ้ากระดูกของท่าน เป็นต้น

ในชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 ที่แนะนำว่าให้วางต่ำกว่าพระสงฆ์นั้น เพราะพระสงฆ์มีศีลมากกว่าคนปกติ แม้แต่สามเณรที่ถือศีลน้อยกว่าพระสงฆ์ แม้จะเพิ่งบวชเพียงวันเดียว และอย่าทำหิ้งบูชาพระในห้องนอน เพราะคนเรานั้นอาจจะมีกิจกรรมทางเพศ หรือการอันใดที่เป็นการไม่สมควรควรจะหาที่อื่นจัดวางและดูให้เหมาะสม อย่าวางใต้บันไดที่เดินขึ้นและลงตลอดเวลา หน้าห้องน้ำ หรือผนังที่สกปรก ในที่รก

ควรพึงระลึกไว้เสมอว่า การปฏิบัติบูชาด้วยการสร้างกรรมดี สร้างบุญกุศล ละเว้นความชั่วทั้งปวง เป็นการบูชาที่ดีที่สุดและเกิดผลมากที่สุด ทุกครั้งที่เรากราบบูชาพระพุทธรูป ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นให้เชื่อมบุญกับท่านทุกครั้ง ให้กล่าวเชื่อมบุญดังนี้

“บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อของตนทั้งชื่อจริงดั้งเดิมหรือหรือชื่อใหม่ที่ไปเปลี่ยนมา) ได้เคยเพียรทำมาตั้งแต่ในอดีตชาติ ชาติปัจจุบันและที่จะมีต่อไปยังอนาคต ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายแด่องค์แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และทุกพระองค์จนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันตเจ้า พระโพธิสัตว์ … (ต่อไปให้เอ่ยนามชื่อของพระพุทธรูปที่เรากำลังกราบไหว้ เช่น หลวงพ่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร พระเจ้าเก้าตื้อ หลวงพ่อทันใจ ฯลฯ) พรหมเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตและดูแลพระพุทธรูปองค์นี้ร่วมถึงผู้สร้าง ผู้ร่วมสร้างทั้งหลาย ขอเมตตารวมบุญทั้งหมดของข้าพเจ้า ให้เป็นพละปัจจัยให้ชีวิตพบกับความสุข ความเจริญ คำว่าขัดข้องและคำว่าไม่มี จงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอความสำเร็จที่ถูกธรรมจงหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด”

หมั่นเปลี่ยนและทำความสะอาดหิ้งพระอย่าให้สกปรก ถือว่าเป็นกระทำบูชาท่านที่สมควร เมื่อกราบไหว้พระ ควรจะถือโอกาสสวดพุทธมนต์ไปด้วยความเคารพ และทำสมาธิต่อหลังจากสวดมนต์ และอุทิศบุญ เชื่อมบุญด้วยทุกครั้ง

ขอขอบคุณ : torthammarak

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here