บทสวดมนต์สั้น สวดวันละ 5 นาที ท่องทุกวันชีวิตดี ค้าขายขึ้น

0

บทสวดมนต์สั้น สวดวันละ 5 นาที ท่องทุกวันชีวิตดี ค้าขายขึ้น

ชีวิตของคนเรานั้นต่างคนก็ต่างต้องการที่จะมีชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ก้าวหน้า ไม่ว่าจะหน้าที่การงาน ทำมาค้าขาย การเรียน ครอบครัว ล้วนอยากให้มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกันทั้งนั้น

การสวดมนต์เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยทำให้ชีวิตของตัวคุณนั้นดีขึ้นในทันตา เพราะการสวดมนต์เป็นวิธีที่จะทำให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆ ทำให้ความคิดของเราที่เกิดขึ้นเป็นระบบมีระเบียบ แถมยังสร้างความคิดที่ดีในการทำกิจกรรมต่างๆให้ดียิ่งขึ้น จะส่งผลทำให้ชะตาชีวิตของคุณดีขึ้นตามลำดับ การสวดมนต์ในทุกๆวันเพียงแค่คุณทำวันละ 5-10 นาทีจะทำให้ผู้สวดมนต์อย่างเป็นประจำ สะสมบุญประสบความสำเร็จในชีวิต พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม

บทสวดมนต์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวันดีต่อใจ พระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุๆ

เพียงคุณใช้เวลาวันละ 5-10 นาทีในการสวดมนต์ จะทำให้จิตใจของคุณแจ่มใส พร้อมที่จะต่อสู้กับวันใหม่ ใช้ชีวิตที่ดีในทุกวัน ควรเริ่มต้นที่ตัวเรา หมั่นสะสมบุญเพื่อเป็นการหนุนนำชีวิตของตัวคุณ ให้พบเจอสิ่งที่ดีมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : postsod

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here