“บทกรวดน้ำ” ให้เทวดาประจำตัว เพื่อเสริมบุญบารมี ชีวิตดีขึ้นทันตา

0

“บทกรวดน้ำ” ให้เทวดาประจำตัว เพื่อเสริมบุญบารมี ชีวิตดีขึ้นทันตา

การทำบุญเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเรานั้นพึงปฎิบัติกันมาอย่างยาวนาว โดยส่วนมากเวลาที่คนเรานั้นทำบุญใส่บาตร การถวายสังฆทาน บางคนมักที่จะชอบลืม “การกรวดน้ำ”

การกรวดน้ำ เป็นการเพื่อแผ่บุญกุศลที่เรานั้นได้ทำ ผลบุญบารมี ให้แก่ เจ้ากรรม นายเวร ทุกท่านที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกิน ก่อกรรมมา ทั้งที่ได้เจตนา และไม่ได้มีเจตนา ตั้งแต่ในอดีตชาติจนมาถึงในปัจจุบัน โดยการแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ให้ได้รับโดยทั่วถึงและพร้อมเพรียงกัน ให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ไปสู่สุคติภพ สู่ชาติ ภพภูมิ ที่ดีและสูงส่งยิ่งๆ ขึ้นไป หลุดรอดพ้นจากทุคติภพ หลุดรอดพ้นจากความทุกข์ทรมาน

ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว

กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อสกุลได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์(เรื่องที่ประสบปัญหา)ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หมายเหตุ

– การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ (ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้)

– การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีเป็นสิ่งสำคัญมาก

– ในระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

ขอบคุณข้อมูลจาก : share-si

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here