หมั่นทำบุญกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว ชีวิตจะผาสุข สงบมากยิ่งขึ้น

0

หมั่นทำบุญกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว ชีวิตจะผาสุข สงบมากยิ่งขึ้น

เวลาคิดที่จะทำอะไร ลงมือทำก็ไม่สำเร็จ ล้วนพบเจอแต่ปัญหาตามมา ทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่น ไม่เจริญขึ้น ให้ทุกท่านได้ลองทำตามแบบนี้ดู คือการทำบุญกรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเรา ชีวิตสงบ พบเจอแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไป

สำหรับท่านใดที่คิดจะเริ่มต้นสิ่งดีๆ ลองท่องบทสวด บทกรวดน้ำหลังจากที่เราทำบุญ ช่วยนำพาเปิดทางสว่างของชีวิต ให้เห็นหนทางนำพาชีวิตที่สุขสงบ

เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทัง

สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใด ที่ข้าพเจ้า ชื่อ…….สกุล…….ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ กข์เรื่องที่ประสบปัญหา ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมา รับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ

ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้ โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หมายเหตุ

การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ การขอฝากผ่ านบารมีของพระแม่คงคา และพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน

ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อมกับ คำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

ขอบคุณข้อมูลจาก : verrysmilejung

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here