อธิษฐานอย่างไรให้เห็นผลเป็นจริง ให้ทำตามวิธี

0

อธิษฐานอย่างไรให้เห็นผลเป็นจริง ให้ทำตามวิธี

การที่คนเรานั้นเข้าวัดทำบุญ เพื่อเป็นการสะสมบุญ ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิด ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ควรทำ เรื่องเหล่านี้ทำมากันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตมาจนถึงในสมัยปัจจุบัน

ในเมื่อครั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ทุกครั้งที่พระองค์ทรงกระทำความดี ก็จะทรงอธิษฐานจิตเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าเราจะอธิษฐานจิตเพื่อให้สมดังหวังตามที่ต้องการ

การอธิษฐาน คือ การมีจิตใจที่จดจ่อ มีจิตตั้งมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จิตของเราก็จะสามารถน้อมนำสิ่งนั้นเข้ามาได้ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนนั้นจะสมความปรารถนา เพราะการอธิษฐานจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญที่ทำทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วย

ปกติการอธิษฐานจิตมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่สวดมนต์หรือการทำความดี โดยเฉพาะการอธิษฐานหลังสวดมนต์ที่หลายคนมักทำเป็นประจำ เพราะการสวดมนต์เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้เกิดสมาธิ และปัญญา ที่สำคัญยังเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง เป็นบุญที่เกิดจากการทำจิตให้มีสมาธิ มีความสงบ พร้อมส่งเสริมจิตให้ตั้งมั่นในธรรมทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งส่งผลโดยตรงทำให้ได้รับอานิสงส์จากการสวดมนต์อีกด้วย

ผลพวงของการสวดมนต์ก็คือ การที่เทวดาร่วมอนุโมทนาบุญ รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ เท่ากับว่าเราได้เพิ่มกำลังบุญให้ตัวเอง ทำให้บุญกุศลส่งผลมากขึ้น สุดท้ายทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จสมดังหวัง อธิฐานอะไรก็สมปรารถนา แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่สวดมนต์จะขอพรอะไรสำเร็จไปเสียหมด ของแบบนี้ต้องแล้วแต่บุญทำกรรมแต่งในอดีตและปัจจุบันร่วมด้วย ถ้ามีกรรมดีน้อย กำลังบุญที่ทำก็ส่งผลได้น้อย แต่ถ้าสะสมกรรมดีมาเยอะรวมกับบุญที่ทำในปัจจุบัน ก็ยิ่งส่งผลให้สิ่งที่อธิษฐานสำเร็จดังหวังได้โดยง่าย

ดังนั้น ผลบุญจะส่งผลแบบไหน สมดังปรารถนาหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการจัดสรรของกรรมดีกรรมชั่วแต่ละคน บางคนอธิษฐานให้ถูกรางวัลที่ 1 มาหลายสิบปี แต่ไม่ถูกซักที ทำให้เกิดความสงสัยในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่ความจริงแล้วเราอาจมีชีวิตที่ดีโดยไม่รู้ตัว แม้จะไม่รวย ไม่ถูกรางวัลที่ 1 แต่ก็ไม่เดือดร้อน ซึ่งก็ถือว่าคำอธิษฐานสมปรารถนาแล้ว ดังนั้น อย่าโลภในผลบุญที่เกินกำลังบุญของตัวเอง ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักเหตุและผล ไม่พึ่งพาโชคชะตา สุดท้ายแล้วคำอธิษฐานจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่อาจจะไม่สำคัญแล้วก็ได้

เพราะฉะนั้นหากจะถามหาว่าจะอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลแบบที่คิดเอาไว้ คำตอบที่ได้ก็คือ การตั้งจิตให้มีความแน่วแน่ มีความตั้งใจ และหมั่นกระทำความดีเพื่อเป็นการหนุนนำชีวิตให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ทำได้นั้นคือ การสะสมความดี การทำบุญให้มาก สิ่งที่เหลือนั้นแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมที่ได้สร้างมา

ขอบคุณข้อมูลจาก : today.line

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here