ทำอะไรติดขัด จุดธูป16ดอก ปักที่โล่งแจ้ง บอก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินช่วยเปิดทาง

0

ทำอะไรติดขัด จุดธูป16ดอก ปักที่โล่งแจ้ง บอก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินช่วยเปิดทาง

สำหรับชีวิตใครที่กำลังอยู่ในช่วงตกต่ำ ทำมาหากินไม่ขึ้น ทำดีไม่ได้ดี เจอแต่ปัญหาเข้ามารุมเร้า ชีวิตกำลังอยู่ในช่วงลำบากเหลือเกิน ขยันทำมาหากินก็แล้วแต่ ทำทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่ แต่ก็เหมือนว่าย่ำอยู่กับที่ ไม่ขยับไปไหน ในวันนี้เราจะมาเปิดทางสวรรค์ บอกเทวดาชั้นฟ้า ให้เปิดทางให้แก่ข้าพเจ้า

วิธีการจุดธูป 16 ดอกก็คือ ให้เราทำการจุดธูป 16 ดอกห้ามใช้ปากเป่าให้ใช้มือพัด แล้วทำการท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์ สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นาคราช บิดามารดา ทุกภพทุกชาติ และเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเราประจำตัว รวมถึงโครงมหาเทพทุกพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาล 21 พระภูมิ รวมถึงพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้านั้นได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้

เจ้าที่เจ้าเรือน เจ้าก ร ร มนายเวร เจ้าบุญคุณนาย ผีบ้านผีเรือน ทุกสิ่งทุกอย่างทุกภพทุกชาติ ที่ตัวข้าพเจ้าเคยผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีต ให้มารับรู้รับฟัง คำขอขมา คำขอถอนคำที่มีต่อกัน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยคำว่า

ข้าพเจ้าชื่อ(บอกชื่อ) นามสกุล(บอกนามสกุล) ขอขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าก ร ร มนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิ ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป

และโปรดถอดถอนคำสาบที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย อนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ว่า

” ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ / ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์ทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ ” (พระคาถาพญายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก และภัยพิบัติทั้งปวง)

หากต้องการให้สมหวังดั่งใจ ขอให้เก็บบทความนี้ไว้เผื่อแผ่เพื่อนร่วมโลก เพื่อเป็นการแบ่งบุญวาสนาให้กันและกัน แล้วอธิษฐานขอให้สมหวัง ดังใจปรารถนา สาธุเก็บเอาไว้ขอให้มีโชคมีลาภ พ้นภัยทุกสิ่งทุกอย่าง

เขียน / เรียบเรียงส่วนหนึ่งโดย : Postsara

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here