จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร เคยสาบาน บนบาน

0

จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร เคยสาบาน บนบาน

คนเรานั้นเกิดมาก็หลายภพหลายชาติ จุดธูป 36 ดอก แต่ละคนย่อมมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน จึงควรสวดเพื่อเป็นการขอขมา ต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ หรือสิ่งที่เราเคยล่วงเกินไปแก่

เทวดาชั้นฟ้า 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หรือ เคยร่วมสาบาน บนบาน ศาลกล่าว ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นทุกประการ

การขอขมากรรมนี้มิใช่การลดกรรมแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการขอขมาต่อสิ่งที่เราเคยล่วงเกินเอาไว้ ทุกภพทุกชาติ ของตัวเราเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือว่าไม่รู้ เพื่อให้เขาเหล่านั้น อโหสิกรรมให้แก่เราครับ

ต่อไปนี้จะเป็นคำขอขมา และคำอธิษฐานจิต ต่อหน้าพระพุทธรูป

ขอแนะนำก่อนเลยนะครับ อ่านให้จบก่อน ตอนทำจะได้ไม่งง

วิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องไปวัดพระแก้วนะครับ สามารถทำที่ไหนก็ได้ ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และทำก่อนในช่วงเวลาเที่ยงวัน 12.00 น. เฝ้ารอจนธูปดับ หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่านนะครับ หลัง 6 เดือนต่อไปนี้ค่อยทำใหม่

วิธีการนั่นก็คือ

จุดธูป 36 ดอก หมายถึง ไตรภูมิทั้ง 3 16 ชั้น โดยประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิทั้ง 4 โลกมนุษย์ 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น ทุกชั้นจะได้รับทราบทั่วถึงกัน

หลังจากนั้นให้ทำการเตรียมดอกบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธี หากไปวัดพระแก้วมรกตไม่ได้ หรือไม่สะดวก ให้ระลึกถึงเอาได้ครับ เมื่อเราทำพิธีเสร็จ ให้นำดอกบัวหรือดอกไม้ที่เราถวาย ยกขึ้นถวายแก่ศาลและพระบูชาในบ้าน
หลังจากนี้ให้ทำการกล่าว

นะโม 3 จบ

” สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม

ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ

กะตัง สัพพัง อะปะราธัง

ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต ”

หากข้าพเจ้า(ให้กล่าวบอกชื่อตัวเอง)

จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์

พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรม นายเวร จะด้วย กายวาจาใจก็ดี

ขอได้โปรด อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา

ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท และคำสาปแช่งในทุก ชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้ากรรมนาย เวร

ขอให้พ้นนรก ภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ..

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here