ค้าขายไม่ดี ไม่เห็นกำไร เงินไม่คล่อง จุดธูป 16 ดอก บอก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

0

ค้าขายไม่ดี ไม่เห็นกำไร เงินไม่คล่อง จุดธูป 16 ดอก บอก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

เคยสังเกตกันไหม ทำไมถึงทำมาค้าขายไม่ขึ้น ขายของไม่เห็นเงิน ชีวิตแลดูติดขัดไปหมด นั้นอาจเป็นเพราะเราไม่เคยได้ทำสิ่งเหล่านี้เลยสักครั้งเดียว

โดยความเชื่อที่ทำกันมานั้นให้ลองจุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอก จากนั้นให้ตัวเราท่อง นะโม 3 จบ ให้ทำการตั้งจิตอธิฐานอันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้

พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลาย รวมทั้งเจ้าก ร ร มนายเวร และ เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดว งชะตา ของข้าพเจ้าในทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมาและขอถอนคำต่อว่าที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และจากนั้นให้ทำการเอ่ยว่า

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ขอขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

โปรดอโหสิก ร ร มให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคืองต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำ สา ปที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย อนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ

โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะ

และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วย เหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆๆ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถาว่า

“ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิ บัติและเคราะห์ทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ ”

(พระคาถาพญายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก และภัยพิ บัติทั้งปวง)

ขอบคุณ : พระสุทธิพงษ์ อภิปุญโญ

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here