ก่อนกลางปี จุดธูป16 ดอก ของ 4 อย่าง มีกินใช้ตลอดปี เงินทองไม่ขาด

0

ก่อนกลางปี จุดธูป16 ดอก ของ 4 อย่าง มีกินใช้ตลอดปี เงินทองไม่ขาด

สำหรับในช่วงของครึ่งปีแรกนี้ ถ้าใครมีกำลังมีปัญหาในชีวิต ติดขัดในเรื่องของการเงินและการงาน โดนหักหลัง โดนโกง ขายของก็ไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันรุมเร้าเข้ามาในทีเดียว

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนโชคชะตาที่คุณจะต้องพบเจอ

แต่สำหรับในวันนี้ เรามีเคล็ดลับดีๆ ก่อนที่จะเข้าในช่วงของเดือน 5 หรือก่อนที่จะเข้าช่วงครึ่งปีต่อไป หากเราทำแล้วนั้นจะส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง ดวงชีวิต การเงิน สุขภาพ การงาน ความรัก การมีโชคดีทั้งตลอดปี

เราจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกบ้านกัน

สิ่งที่ต้องเตรียม / ต้องใช้

1. ข้าทาสบริวารชาย 5 คน หญิง 5 คน

2. นางรำ 1 คู่

3. ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

4. ธูป 16 ดอก

แล้วให้ทำการปัดกวาดเช็ดถูทั้งนอกและในศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิ ศาล ตา ยาย ให้สะอาด ทำให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านของเรา

หลังจากนั้นทำการเตรียมธูปทั้งหมด 16 ดอก แล้วนำสิ่งของที่เตรียมมานั้นใส่ถาดวางไว้ข้างหน้า พร้อมที่จะถวาย จุดธูป 36 ดอกแล้วกล่าวดังนี้

ขั้นตอนพิธี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วพูดว่า

เจ้าที่ เทวะดานัง ปิยะสุตวา ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา สีธาสุตถี พระวัน ตุเม…

ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระหรหม ศาล ตา-ยาย บัดนี้

ข้าพเจ้าชื่อ……………………..

นามสกุล……………………..

เกิดวันที่……………………..

ข้าพระจ้าขอภวายข้าทาสบริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อนเป็นคนรับใช้ดูแลศาล

ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง

ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง

ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพระเจ้าได้ถวายไปนั้น

จงส่งผลให้ข้าพระเจ้ามีบริวารที่ดี

มีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพระเจ้าไม่ว่าจะเดินไป

ทิศทางใด ตำบลใด ที่ไหน มีแต่ความปลอดภัย ทั้งไปและกลับตลอดปีด้วยเทอญ

พร้อมกับปักธูปลงกระถาง

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเสริมความเป็นศิริมงคลได้ตลอดทั้งปีแล้ว สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ทุกๆคนที่ทำตาม หากบ้านใครไม่มีศาลพระภูมิ ศาล ตา ยาย ศาลพระภูมิ ก็สามารถถวายของที่ใดก็ได้ ให้ทำการแจ้ง

หากบ้านใครมีศาลใดศาลหนึ่ง ก็ถวายเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว อาจารย์แนะนำมาให้ทำก่อนสิ้นปีจะเป็นการดีนักแล

หลังจากนั้นให้สวดบทอโหสิกรรม (ทุกคนต้องสวดนะบทนี้ เชื่อกันว่าเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มาก)

บทอธิษฐานขออโหสิกรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.”

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย

แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์ทั้งหมดทั้งมวลแห่งอารยธรรมนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้า ตลอดจนวงศาคณาญาติทุกคน ผู้ที่อุปการะคุณข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากใจ ขออย่าได้มีอันตรายใดๆ อย่าได้มีความเจ็บไข้ ขอให้มีความสุขสวัสดี สเนียดจังไรทั้งหลายจงเสื่อมคลาย ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จโดยพลัน ด้วยเถิด..

จากนั้นไป กรวดน้ำ เป็นอันจบพิธี

เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หนังสือสวดมนต์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here