คาถาแก้ทำมาหากินไม่ขึ้น ให้แคล้วคลาดต่างๆ

0

คาถาแก้ทำมาหากินไม่ขึ้น ให้แคล้วคลาดต่างๆ

คาถานี้แก้โรคภัยไข้เจ็บ รักษาคนป่วย ปัญหาเรื่องทำมาหากินไม่ขึ้น ป้องกันอันตราย ต่างๆชงัดดีนักแล ถวายเป็น พุทธะบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา เทวะบูชา สาธุ

ตั้งนะโม3จบ นึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งก่อน แล้วท่องคาถาตามนี้…

นะมะพะทะ ธาตุมัตตะโก ยาวะเทวะ อะยังกาโย ยาปะนายะ เวทนานุปัสสี ทุกรัสสะ ยะทิทัง ปิณฑะปาโต อุททิเสนะ สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะเทวะตา สัพพะโรคาพยาธิ อันตะราโย วินาศสันติ

คำแปล

ดินน้ำลมไฟ สักกะว่าเป็นธาตุ ขอเพียงเพื่อ ให้กายนี้ ยังอัตภาพ เวทนาทั้งหลาย ทุกข์ต่างๆ สิ่งนี้ ขอบิณฑบาตร แล้วอุทิศให้แก่เหล่าปวงสัตว์ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เหล่าเทวะดาทั้งหลาย ขอให้โรคภัยไข้เจ็บ อันตรายต่างๆ จงหายมลายสิ้นกลับคืนสู่ปกติด้วยเถิด.

พระคาถาบทต่อไปเป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย ได้ท่องพระคาถานี้ จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไป (พระคาถาบทนี้ ส่วนมากมิค่อยทราบกัน ได้สวดแต่บทอานิสงฆ์กันเสียหมด)

สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปิริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา

สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ

ผู้ใดที่หมั่นสวดพระคาถานี้ จะระงับโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งอายุยืนยาว ใช้เสกยากินแก้โรคก็ได้ และถ้าหากผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็นนิจ นอกจากจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรบกวนแล้ว ยังแคล้วคลาดจากภัยต่าง ๆ เช่น ราชภัย โจรภัย ฯลฯอีกด้วย

ผลบุญจากการเผยแพร่นี้ ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เจ้ากร รมนายเวรและตัวผู้เผยแพร่เองด้วยเถิด สาธุ

ขอขอบคุณ : kaijeaw

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here