โชครายวัน เตรียมรับเงินทองของมีค่า เลื่อนตำแหน่งงานสูงขึ้น

0

โชครายวัน เตรียมรับเงินทองของมีค่า เลื่อนตำแหน่งงานสูงขึ้น

โชคชะตาประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโชคเงินทอง การงานที่ทำอยู่ โชคที่จะได้รับ ชาวรา ศีของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อ่านคำทำนายด้านล่างนี้กันได้เลย

เมษ

วันนี้ท่านมีเรื่องที่มีความสงสัยอยู่ในใจ มีผู้เดินทางระยะทางไกลมาเป็นบริวารให้กับตัวท่าน มีการก่อสร้างสถานที่ทำงานขนาดใหญ่ใกล้กับบ้ านของท่าน มีผู้คอยช่วย เหลือกิจการงานที่ทำอาชีพของท่านอยู่รอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ในบ้ านอาจจะมีผู้หยิบออกไปได้ง่ายๆ

พฤษภ

วันนี้ท่านได้รับโอกาสดีได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการทำงานซึ่งมีบางคนพยายามอธิบายว่าเป็นการท้าทาย หรือทดลองความสามารถของท่าน แต่ท่านไม่สนใจในการตีความเช่นนั้น ได้เครื่องมือสื่อสา รที่ทันสมัยซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานของท่าน ได้เสื้อผ้าเครื่องประดับอันสวยงามมีค่า

เมถุน

วันนี้ท่านจะทำทรัพย์สินสิ่งของเสียหายเล็กน้อย ได้รับข่าวคราวต่างๆ จากผู้ร่วมงานในกรณีที่ท่านลาป่ ว ยหลายวัน มีการพูดถึงท่านอย่างที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งท่านไม่ควรเก็บเอามาน้อยใจอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ านเดียวกันมักมีเรื่องไม่ค่อยพอใจกับท่าน

กรกฎ

วันนี้ท่านได้รับผลประโยชน์ทั้งการเงินและรายได้เป็นปกติ เงินสดก้อนที่อยู่ในมือผู้อื่นจะกลับคืนมาสู่ท่านในเร็วๆ นี้ จะพบเห็นการแ ย่ งทรัพย์สินกันไม่ห่ างจากตัวท่านนัก บ้ านและทรัพย์สินของท่านเป็นที่หมายปองของคนที่จ้องอยู่ ผู้ใหญ่จะปรึกษางานสำคัญโดยไม่บอกให้ใครรู้

สิงห์

วันนี้ท่านจะได้รับความรำคาญใจจากเรื่องจุกจิกหยุมหยิมต่างๆ จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกับท่านบ้ าง ท่านสามารถวางตัวได้อย่างสง่างาม ท่ามกลางสังคมเพื่อรักษาเกียรติยศ ผู้ที่ทำครัวเองระวังจะมีเหตุไฟเกิดขึ้น

กันย์

วันนี้ท่านได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น มีอำนาจในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชากว้างขวางออกไป งานที่เป็นเรื่องของเอกส า รควรจัดทำด้วยตนเอง ได้วัตถุสิ่งของที่มั่นคงแข็งแรงเข้าบ้ าน บริวารที่ศึกษาเล่าเรียนจะได้รับความสำเร็จในวันนี้ ท่านจะพลอยมีหน้ามีตาไปกับเขาด้วย

ตุลย์

วันนี้ท่านจะเข้มงวดกวดขันในการดำเนินชีวิตของตนเอง การจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างประหยัด ไม่เชื่อข่าวลือต่างๆ ว่าเป็นความจริงทั้งที่ไม่แน่ใจ ได้ลาภในการเดินทางระยะใกล้ๆ แม้จะไปหาผู้ที่ไม่รู้จักก็จะพบกันได้ที่หน้าประตูบ้ านของเขาเอง ได้รับเอกสา รหนังสือที่มีประโยชน์

พิจิก

วันนี้ท่านจะได้รับความพอใจในการอดทนเข้มแข็งและกล้าหาญของบริวาร ร่างกายแข็งแรง ได้รับข่าวสา รต่างๆ อย่างกว้างขวาง ที่อยู่อาศัยสงบเรียบร้อยแข็งแรงมั่นคง น้องๆ หรือบุตรหลานกระทำการอันเป็นผลดีต่อชื่อเสียงของท่าน มีความพอใจในความกลมเกลียวของบริวาร หุ้นส่วนหรือบริวารมีข่าวดีมาบอก

ธนู

วันนี้ท่านจะแข็งแรงสดชื่นมีพลานามัยดี มักทำงานใกล้ชิดกับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ พี่น้องใกล้ชิดได้รับความสำเร็จในกิจการงาน และการศึกษาต่างๆ จะเป็นเจ้าภาพให้กุลบุตรกุลธิดา หรือในงานแต่งงานของเขา จะลืมสิ่งของมีค่าไว้ในที่หาพบได้โดยยาก พี่น้องของท่านทำการงานในตำแหน่งที่มีผู้คนเกรงใจ

มังกร

วันนี้ท่านได้สิ่งของเครื่องประดับอันสวยงามมีค่าต่างๆ เพื่อนที่มียศศักดิ์นำลาภมาให้ พี่น้องจะช่วยการงานท่านโดยไม่คำนึงถึงการพักผ่อน บริวารจะมีชื่อเสียงจากการแข่งขันและประกวด ถ้าท่านส่งเขาเข้าประกวดนายแบบหรือนางแบบก็จะมีชื่อเสียงมาก มีค่าใช้จ่ายประจำวันค่อนข้างสูง

กุมภ์

วันนี้ท่านจะสามารถขยับขยายโครงการใหญ่ๆ ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปมาก ของหายได้คืน หนี้สินยังคงต้องค้างชำระต่อไป ญาติมิตรที่ไปมาหาสู่จะทำข้าวของเสียหายในบ้ านของท่าน ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงจากของเก่าๆ หรือสิ่งของที่เป็นโบราณวัตถุ อาจได้รับภัยจากอากาศที่แปรปรวน

มีน

วันนี้ท่านมียศศักดิ์ตำแหน่งฐานะทางการงานสูงขึ้น สามารถปกครองบริวารที่กล้าหาญเข้มแข็ง สามารถเก็บออมเงินสดไว้ได้เป็นจำนวนมาก จะใช้อำนาจด้วยความละมุนละม่อม ไม่เชื่อถือข่าวลือเกิดขึ้นต่างๆ บริวารช่วยทำกิจการงานอย่างเข้มแข็ง ไม่ควรรับฟังข่าวลือต่างๆ ที่ไม่มีประโยชน์อันใด

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here