โชครายวัน 12 ปีเกิด ได้ลาภจากการเดินทาง มีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง

0

โชครายวัน 12 ปีเกิด ได้ลาภจากการเดินทาง มีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง

เมษ

วันนี้ท่านได้รับโชค ลาภลอยเป็นของที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันจะมีประโยชน์สำหรับตัวท่าน ท่านจะได้รับบริวารที่เพิ่มมากขึ้นจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้สวยงาม พี่น้องคนเก่าที่จบกันไปนานแล้วจะได้กลับมาพบกัน ผู้ร่วมงานมีปากเสียงกันเองในเรื่องของการทำงานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

พฤษภ

วันนี้ท่านได้รับทรัพย์สินและผลประโยชน์เก่าๆ ได้ไปในสถานที่ที่เคยอยู่อาศัยหรือมีบทบาที่เกี่ยวแก่อดีตของท่าน จะค้นคว้าสืบสวนเรื่องราวของบรรพชน ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา บริวารคนรับใช้ในบ้ านจะลาออกไปและมีคนใหม่เข้ามาแทน

เมถุน

วันนี้ท่านจะทำงานตามลำพังหรือรวมกันเป็นกลุ่มคณะก็ได้ผลดีตามความประสงค์และมีผลดีพอสมควร โชคดีในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ได้รับผลสำเร็จในงานประชาสัมพันธ์ เช่นการหาแจ้ง ความหรือประ กั น ชี วิ ต อันเป็นงานที่ต้องอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ์อย่างสูง

กรกฎ

วันนี้ท่านจะพบเห็นเหตุการณ์และสิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่ในความสนใจของท่าน อาจมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับผู้คนเข้าอยู่อาศัยภายในบ้ าน ไม่ว่าจะเป็นญาติมิตร หรือคนรับใช้ก็ตามจะนำมาซึ่งปัญหาแก้ไขในไม่ช้า เพราะฉะนั้นไม่ควรรีบด่วนจัด การใดๆ ในวันนี้ แม้จะลำบากบ้ างก็ควรอดทน

สิงห์

วันนี้ท่านที่แพ้อาหาร อากาศและสิ่งแวดล้อมใดๆ ก็ตาม รวมทั้งถูกรบกวนจากผู้ที่อ่อนแอกว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะห่ างหายหรือเบาลงจากท่านลงไป ในไม่ช้าก็จะขาด การติดต่อกันทั้งหมด ท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุข มีรายจ่ายมาเป็นพิเศษ แต่ไม่ถึงต้องหายืมเงิน ไม่ควรยินดียิน ร้ า ยกับพฤติก ร ร มของบริวารให้มากนึก

กันย์

วันนี้ท่านมักจะพบปัญหาต่างๆ ที่แลดูเป็นเรื่องง่ายๆ แต่แก้ไขได้ยากมาก ถ้าท่านยิ่งพยายามจัด การก็จะลำบากมากขึ้น ควรให้เวลาจัด การกันเองโดยท่านไม่ต้องวิ่งเต้นให้เหนื่อยยาก การทำธุระเรื่องเงินไม่ว่าจะฝากหรือถอนอาจเกิดผิดพลาด กันขึ้น ถ้าเป็นไปได้ทำอะไรเรื่องเงินควรมีพยานรู้เห็น

ตุลย์

วันนี้ท่านมีการติดต่อกับญาติมิตรบริวารที่อยู่ห่ างไกลจะใกล้ชิดมากขึ้น ได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว มีโครงการใหม่ๆ ในทางการค้า หรืองานอุตสาหก ร ร มบริวารที่ได้รับความช่วย เหลือจากท่านจะแข็งแรงและช่วย เหลือตัวเองได้มากขึ้น แต่ญาติมิตรที่อ่อนกว่าอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยท่านต่อไป

พิจิก

วันนี้ท่านที่ถูกผู้อื่นเข้าใจผิดต่างๆ เหตุการณ์จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาแก้ภาพพจน์อะไรใดๆ ทั้งสิ้น เหตุการณ์ที่ผูกมัดจะคลี่คลายไปเอง ผู้ที่การเงินรายได้ไม่ค่อยราบรื่น หรือมีหนี้สินผูกพันก็จะฟื้นคืนดีขึ้นในไม่ช้า เรื่องไม่ดีต่างๆ ที่ท่านจะประสบเหมือนมีระฆังช่วยไว้ได้เสมอ

ธนู

วันนี้ท่านจะพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ เป็นอันมาก เหตุการณ์ต่างๆ มักเกิดไกลตัวและไกลบ้ านของท่าน มีลาภจากผู้ไม่ประสงค์จะได้สิ่งตอบแทน ท่านไม่ควรแสดงความคิดเห็นต่อชนกลุ่มมากโดยไม่จำเป็นเพราะจะเกิด การโต้เถียงกันโดยไม่หยุดหย่อน เดินทางมักหลงทางหรือทำสิ่งของสูญหาย ไม่ควรใกล้ชิด กับเพ ศตรงข้ามที่ไม่ใช่แฟน

มังกร

วันนี้ท่านจะทำทรัพย์สินสิ่งของที่ใช้อยู่ใกล้สูญหาย ความเคลื่อนไหวของผู้ร่วมงานส่วนมากมีผลกระทบถึงตัวท่าน อาจจำเป็นให้ท่านต้องเดินทาง มีปากเสียงกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อาจเป็นเหตุให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นได้ การขัดในเรื่องงานหรือความเห็นต่างๆ ต่อส่วนรวม ทำให้พวกท่านไม่ลงรอยกันเอง

กุมภ์

วันนี้ท่านมีโชคดีหลายอย่าง การริเริ่มกิจการใหม่ๆ ในทางการงานได้รับความสำเร็จดี ในเวลานี้ท่านจะใช้เวลาส่วนมากค้นหาสิ่งที่ทำไปแล้ว หรือเรื่องต่างๆ มีผู้นำสิ่งของต่างๆ มาฝากไว้ซึ่งท่านไม่ควรรับ เพราะอาจเป็นของที่ไม่ดีก็ได้ บริวารจะพาคนของเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้ านท่าน

มีน

วันนี้ท่านจะได้ลาภจากการเดินทางระยะใกล้ๆ เช่น ออกจากที่ทำงานแล้วกลับบ้ าน พบผู้ที่ท่านพอใจและจะรักกันต่อไปหรือพบเหตุการณ์แปลกต่างๆ ที่ท่านนึกไม่ถึง ได้รับข่าวดีที่เป็นประโยชน์ต่อการงาน ช่วยให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก มีเสน่ห์ในการติดต่อกับผู้ร่วมงานโดยทั่วๆ ไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here