โชครายวัน ท่านใดมีโชคได้ลาภเงินสด ท่านใดมีโชคด้านตัวเลข

0

โชครายวัน ท่านใดมีโชคได้ลาภเงินสด ท่านใดมีโชคด้านตัวเลข

เมษ

วันนี้ได้รับเงินสดและมีทรัพย์สินเป็นอันมาก จะได้รับจากคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือนายจ้างเขาจะนำโชคลาภมาให้ด้วยตัวเอง การงานเจริญรุ่งเรืองเห็นผลที่ดีมากๆ จะได้เครื่องมือสวยงามทนทานมาใช้สอยในบ้านของท่าน ไม่ควรที่จะฝากเงินสดไว้กับผู้อื่นเพราะอาจจะไม่ได้คืน

พฤษภ

วันนี้ท่านได้พบปะญาติมิตรจำนวนมาก รวมทั้งผู้ร่วมงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกัน ได้รับความสนใจจากพวกพ้องอย่างใกล้ชิด ได้ไปในงานรื่นเริงต่างๆ ของห มู่คณะ เช่น งานศิษย์เก่า มีรายจ่ายมากกว่าปกติ แต่โชคลาภที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คุ้มกัน ท่านที่ยังโสดจะมีคนที่เป็นม่ายมาทำความรู้จัก

เมถุน

วันนี้ท่านพบกับความสับสนในการเดินทาง อาจมีการจำวันนัดผิดพลาด ได้ดูละครโขนหนังชมการแสดงที่สนุกสนาน แต่แม้จะอยู่บ้านก็มีญาติมิตรไปมาหาสู่นำลาภมาให้ เกี่ยวข้องกับงานใดๆ ที่เป็นเอกสา รไม่เป็นผลดี ไม่ควรให้ใครมายืมเครื่องมือสื่อสา รโดยไม่จำเป็น การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไม่ส่งผลกระทบใดๆ ถึงท่าน

กรกฎ

วันนี้ท่านได้ข่าวดี มองเห็นลู่ทางดีๆ ในเรื่องอะไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่มีความเป็นไปได้ ถ้ามีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนจะยืดเยื้อต่อไปเป็นเวลานาน หรือมีการทิ้งงานไปโดยไม่บอกกล่าว มีการติดต่อพบปะกับผู้มีความรู้ทางธรรมะ

สิงห์

วันนี้ท่านสนใจผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่ านเข้ามาในชีวิตประจำวัน ที่ผ่ านไปเฉยๆ ก็มี บริวารที่มีฐานะดีนำเงินมาให้ท่าน ได้รับไมตรีจากมิตรภาพอันยั่งยืน มีการเดินทางแบบท่องเที่ยวใกล้ๆ มีญาติมิตรมาหาท่านที่บ้านหลายคนโดยไม่บอกกล่าว

กันย์

วันนี้ท่านมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเด็ กๆ หรือคนอ่อนกว่า การติดต่อนัดหมายไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย เป็นวันที่ไม่ควรเจรจาเรื่องสำคัญๆ ใดๆ ในวันนี้ ไปไหนไม่ควรนำของมีค่าติดตัวไปมากๆ ไม่ควรบอกความลับหรือความในใจแก่ใครโดยไม่จำเป็น การเดินทางไกลเป็นคณะอาจเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นได้

ตุลย์

วันนี้ท่านได้ข่าวดี มองเห็นลู่ทางอะไรดีๆ ในเรื่องอะไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีความเป็นไปได้ ถ้ามีการปลูกสร้างบ้านเรือนจะยืดเยื้อต่อไปนาน หรือมีการทิ้งงานโดยไม่บอกกล่าว ท่านจะสนใจศึกษาวิชาการยากๆ บริวารคนรับใช้หรือบุตรหลานทำความดีความชอบต่อท่าน

พิจิก

วันนี้ท่านมีโครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงอาหารใหญ่ๆ โครงการที่มีญาติมิตรนำมาเสนอในวันนี้ท่านยังไม่เห็นด้วย แต่ไม่ถึงเป็นข้อขั ด แย้ ง กิจการงานเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียง แต่ไม่ได้รับการตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

ธนู

วันนี้ท่านสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ห มู่คณะให้ผ่ านพ้นไปได้ มีกิจการมงคลอย่างใดอย่างหนึ่ งในบ้านของท่าน ได้ช่วย เหลือบริวารเจ็ บป่ ว ยให้ได้รับการรัก ษ าพยาบาลที่ดี ผู้ใกล้ชิดจะทำกิจการงานต่างๆ ไปตามความคิดเห็นของเขาโดยไม่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์

มังกร

วันนี้ท่านพบเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น มักชื่นชมยินดีในสิ่งที่พบเห็น หรือผู้คนที่ได้พบปะโดยไม่สนใจว่าใครจะมาไม้ไหน อาจมี โร คประจำตัว จะเดินทางด้วยความไม่เต็มใจ หรือมีความขั ดแ ย้ งกับผู้ร่วมทาง ความคิดของท่านกับของผู้ใหญ่ไม่สอดคล้องกัน

กุมภ์

วันนี้ท่านใช้จ่ายเงินเป็นอันมากด้วยการซื้อของ หรือให้บุคคลที่ท่านเห็นว่าควรจะให้ มีจิตใจฝักใฝ่ในการบุญการกุศล ญาติมิตรชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลมาเยี่ยมเยียน หรือนำลาภมาให้ ได้พบปะอย่างชื่นชมยินดี บริวารจะเปลี่ยนวิชาการที่ศึกษาหรือเปลี่ยนงานที่ทำ ทั้งนี้โดยไม่มีการเสียหายอะไรใดๆ ทั้งสิ้น

มีน

วันนี้ท่านได้รับผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจากงานที่ทำ ไม่ควรคาดหมายในเรื่องอนาคตของผู้อื่น เพราะอาจจะผิด การได้บริวารที่ถูกใจท่านมักไม่ถูกใจผู้อื่นในด้านเดียวกัน มีการเปลี่ยนตัวบริวารใหม่ๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนต่างภาษา จะได้ลาภเป็นสิ่งของเก่าเก็บซึ่งมีค่าและมีความหมายสำหรับท่าน เพื่อนฝูงที่สูงอายุกว่าให้ลาภ

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพ์พรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here