ภายใต้จิตสำนึก หากเขาเป็นคนที่ดีมากพอเขาจะไม่ทอดทิ้ง

0

ภายใต้จิตสำนึก หากเขาเป็นคนที่ดีมากพอเขาจะไม่ทอดทิ้ง

การใช้ชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายดายที่จะประคองความรักให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งได้ การใช้ชีวิตคู่จำเป็นที่จะต้องมีความรักความเข้าใจและความใส่ใจ แต่หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ย่อมทำให้การใช้ชีวิตคู่ทั้งสองคนมีปัญหา จำเป็นที่จะต้องแยกย้าย…

มีคำกล่าวเอาไว้ว่า หากเขารักเขาจะไม่ทิ้ง

พ่อมีจิตสำนึกที่ดี แม้จะหย่าขาดกับคนเป็นแม่แล้วก็ตาม

เขาจะไม่มีทางทิ้งลูก…

แต่พ่อบางคนพอไม่รักแม่ของลูก เขาก็จะไม่รักลูกด้วย

ความรัก ความใส่ใจ และความผูกพัน ในจิตสำนึกของความเป็นพ่อ

เมื่อไม่มีในใจของเขาแล้ว เขาก็จะไม่มีทางสนใจอะไรอีก

เมื่อมีคนใหม่ มีเมียใหม่ และมีลูกใหม่

ในคำตอบนี้อาจจะฟังดูแล้วรู้สึกเจ็บปวด แต่มันคือเรื่องจริง

ที่หลายคนจะต้องยอมรับให้ได้…

ให้รู้ไว้เสมอว่า เด็กคือก็ผู้ใหญ่ในร่างเด็กคนหนึ่ง

เขาฉลาดและเรียนรู้ รับรู้ได้ไวมาก

คุณแม่ต้องเข็มแข็งและเลิกสนใจอดีต

บอกความจริงลูก ไม่ต้องปิดบังเขา

แต่อย่าใส่ความเกลี ยดชั งตัวพ่อในหัวลูก

เพราะใจเขาจะมีบ าดแผ ลและ

กลายเป็นเรื่องที่เขาเจ็ บป วดภายในจนโต แม้ไม่แสดงออก

บอกรักลูกให้มาก กอดเขาให้มาก

และบอกว่าแม่รักเขาที่สุด ลูกไม่ได้ขาดอะไร

แต่เขาคือเด็กพิเศษที่มีทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวกัน

ส่วนเรื่องพ่อก็ค่อยๆบอกเน้นยำกับลูกถึงสาเหตุที่อยู่กันไม่ได้

เมื่อเขาค่อยๆโตเขาจะเรียนรู้เอง แบบไม่ต้องเ กลียด พ่อ

ลูกบางคนมีครบทุกอย่าง แต่พ่อแม่ ท ะ เลาะกันตลอด

ลูกคงไม่มีความสุข บางคนมีแม่แค่คนเดียว

เขากลับเป็นเด็กฉลาด เรียนรู้เร็วและมีความสุขมากกว่า

ทุกอย่างอยู่ที่วิธีคิด การสอน การปลูกฝังลูก การทำดี

ผลของการทำไม่ดีมากกว่า อดีตที่มันเจ็บปวด

คุณแม่จงปล่อยมันให้หายไปกับกาลเวลานั้นแหละดีแล้ว

อย่าเก็บมาใส่ใจให้เศร้าใจให้เสียเวลาเลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : thatlikegood

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here