ดื่มกาแฟ 3 แก้วต่อวัน ส่งผลต่อร่างกายมาก หลายท่านยังไม่เคยรู้

0

ดื่มกาแฟ 3 แก้วต่อวัน ส่งผลต่อร่างกายมาก หลายท่านยังไม่เคยรู้

ทุกๆเช้าหลายคนมักจะดื่มกาแฟก่อนไปทำงาน หรืออาจจะดื่มกาแฟไปด้วยในเวลาทำงานก็ได้ เชื่อเถอะว่ากาแฟนั้นมีสรรพคุณมากมาย ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของกาแฟที่ส่งผลต่อร่างกายของคุณ เมื่อดื่มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะ

ช่วยป้องกันภาวะอาการที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติและมีอาการสั่น งานวิจัยพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอย่างกาแฟ ชา และน้ำอัดลมเป็นประจำนั้นมีส่วนช่วยลดโรคได้ ทดลองให้อาสาสมัคร 317 คนดื่มกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีคาเฟอีน ผลลัพธ์พบว่าการได้รับคาเฟอีนในปริมาณสูงมีความสัมพันธ์กับอัตราความเสี่ยงต่อพ า ร์ กิ น สั นที่น้อยลง

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : กาแฟ,กาแฟชายทุ่ง,กาแฟอเมซอน,กาแฟสด,กาแฟมวลชน

ควบคุมน้ำหนัก

กล่าวกันว่ากาแฟสามารถช่วยลดพุง อ้วนได้ สำหรับประโยชน์ของกาแฟในด้านนี้ มีการศึกษาบางงานที่แนะนำว่าการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกวันอาจมีส่วนช่วยควบน้ำหนัก หรือในอีกงานวิจัยหนึ่งที่พบว่ากาแฟหรือคาเฟอีนในกาแฟอาจไปช่วยกระตุ้นอัตราการผลาญและส่งผลให้ทั้งผู้ที่มีน้ำหนักปกติและผู้ที่มีภาวะอ้วนมีน้ำหนักตัวลดลงได้ อย่างไรก็ตาม

ป้องกันนิ่วในถุงน้ำดี

การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างกาแฟอย่างน้อยวันละ 400 มิลลิกรัมดูเหมือนจะมีส่วนช่วยลดได้ โดยจากการศึกษาในผู้ที่ไม่เคยมีประวัติป่วยมาก่อนจำนวนหลายพันคน ปรากฏว่าความเสี่ยงทั้งชายและหญิงจะยิ่งลดลงเมื่อได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่มากขึ้น โดยการดื่มกาแฟวันละ 800 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่ากับกาแฟประมาณ 4 แก้วขึ้นไปต่อวันจะให้ผลดีในการป้องกันการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ดีที่สุด

ป้องกันม ะ เ ร็ ง ลำ ไ ส้ ใ ห ญ่ และลำ ไ ส้ตรง

งานวิจัยหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมทดลอง 5,145 คน ดื่มกาแฟวันละ 1 หน่วยบริโภค วันละไม่เกิน 2 หน่วยบริโภค วันละ 2-2.5 หน่วยบริโภค หรือวันละ 2.5 หน่วยบริโภคขึ้นไป ผลการศึกษาชี้ว่าปริมาณการดื่มกาแฟที่มากขึ้นจะยิ่งช่วยลดการเกิดม ะ เ ร็ ง ลำ ไ ส้ ใ ห ญ่และลำ ไ ส้ ต รง

ป้องกันเ บ า ห ว า น

จากการศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดเ บ า ห ว า นชนิดที่ 2 กาแฟอาจมีส่วนช่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น งานวิจัยหนึ่งที่ศึกษากับผู้ที่ไม่มีโรค แล้วพบว่าการดื่มกาแฟในระยะยาวมีส่วนช่วยยับยั้งการเกิดเ บ า ห ว า นชนิดที่ 2 ได้

ลดความตึงเครียด

ว่ากันว่าการดื่มกาแฟช่วยลดความตึงเครียด แต่หลักฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสรรพคุณลดความเครียดของกาแฟนั้นไม่ยังไม่พบแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการได้รับคาเฟอีนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดความเครียด ความกังวล และซึมเศร้าอีกด้วย

ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับการใช้กาแฟป้องกันเ บ า ห ว า นที่มีนั้นยังพบว่าปริมาณที่ให้ผลดีมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประเทศ เช่น จากการศึกษาในชาวญี่ปุ่น ผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 3 แก้วขึ้นไปจะมีโอกาสเป็นเ บ า ห ว า นชนิดที่ 2 ลดลง 42 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มกาแฟเพียงวันละ 1 แก้วหรือน้อยกว่า หรือในยุโรปที่พบว่าการรับประทานกาแฟวันละ 5-6 แก้วจะช่วยลดความเสี่ยงต่อเ บ า ห ว า นในชาย 30 เปอร์เซ็นต์ และหญิง 61 เปอร์เซ็นต์

เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : pobpad

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here