เมืองอายุครบ237ปี-ระวังชายโสดสูงสองสี หญิงกาลีพีการ

0

เมืองอายุครบ237ปี-ระวังชายโสดสูงสองสี หญิงกาลีพีการ

เมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางเพจโหรฟองสนาน จามรจันทร์ ได้ทำการเผยแพร่ดวงผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่า Fongsanan Chamornchan โดยมีตอนหนึ่งได้ระบุใจความว่าอย่างเด่นชัดว่า

“เมืองอายุครบ 237 ปี-ระวังชายโสดสูงสองสี หญิงกาลีพิการ” ทักษาของเมืองรัตนโกสินทร์เป็นดังนี้ 1.ทักษาเดิม เมืองรัตนโกสินทร์ถือกำเนิดวันอาทิตย์ -พระอาทิตย์เลข๑เริ่มเป็นบริวาร -เลข๒วันจันทร์เป็นอายุ-พระอังคาร๓เป็นเดช-พระพุธ๔เป็นศรี-พระเสาร์๗เป็นมูละ-พฤหัสบดี๕เป็นอุตสาหะ-พระราหู๘เป็นมนตรีและเลข๖วันศุกร์ เป็นกาลกิณี(ดังรูป)

2. เมื่อเมืองกำเนิดแล้วทักษาจรหรือทักษาอนาคตของเมืองรัตนโกสินทร์ก็เปลี่ยนไปในแต่ละปีที่ครบรอบวันเกิดเมืองที่ 21 เมษายน

3. โดยครั้นวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลาตั้งแต่ 06.54 น.เป็นต้นไป อายุเมืองเต็ม 237 ย่างเข้า 238 ปี เมื่อไล่ส่วนประกอบที่หมุนเวียนแล้ว ทักษาจรของเมืองจะตกภูมิอังคาร๓ เป็นบริวาร-พุธ๔ เป็นอายุ-เสาร์๗ เป็นเดช-พฤหัสบดี๕ เป็นศรี-ราหู๘ เป็นมูละ-ศุกร์๖ เป็นอุตสาหะ-อาทิตย์๑ เป็นมนตรีและสุดท้ายพระจันทร์๒ เป็นกาลกิณี ในบรรดาเหตุทั้งดี-ร้ายที่จะเกิดในเมืองตลอดเวลาแค่ทักษาจรเช่นนี้ก็พอจะบอกเค้าโครงใหญ่ ๆ ในเมืองระหว่าง 21 เมษายน2562-21 เมษายน2563 บางส่วนดังนี้

3.1 ทักษาจรตกภูมิอังคาร หากเป็นของคน มีคำทำนายจากตำราลิลิตทักษาพยากรณ์นิพนธ์โดยเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี(จุ้ย) ต้นราชสกุลมนตรีกุล คือ ในอาคเนย์ภุมมัง(ทักษาจรตกภูมิอังคาร) ติโรคังเคืองเข็ญ เป็นทั้งนอกในไซร้ ลุลาภได้ลูกเมีย ทรัพย์สูญเสียเงินทอง ศัตรูจองจัณฑ์ (ความหมายจากพจนานุกรมดุร้าย, หยาบช้า, เกรี้ยวกราด, ฉุน, ฉุนเฉียว) โทษ ชายโสดสูงสองสี หญิงกาลีพิการ ทรัพย์สินท่านอย่าให้กู้ เป็นศัตรูสู่ภายหลัง

สรุปคือเมื่อเป็นทักษาจรของเมือง ผู้เขียนตีความจากลิลิตนี้คือในระยะหนึ่งปีนี้ด้านร้ายให้ระวังโรค-เรื่องลำบากต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งในเมืองเอง หรือมาจากที่อื่น (เป็นทั้งนอก-ใน) เสียเงินทอง เมืองมีศัตรูที่ดุร้าย, หยาบช้า, เกรี้ยวกราด, ประเภทชายโสดตัวสูงผิวสองสี หรือหญิงพิการหรือหญิงที่เข้าข่ายอัปมงคลของเมือง เงินทองของเมืองก็ต้องระวังในการปล่อยกู้หรือช่วยเหลือใคร เพราะจะกลับกลายเป็นศัตรูภายหลัง ส่วนเรื่องดีคือการแต่งงานที่น่าจะเป็นเรื่องโดดเด่นสำคัญ ไม่ใช่ระดับคนธรรมดาแต่งกัน

3.2 จับไปที่พระจันทร์๒ เป็นกาลกิณีจรในรอบปีนี้ระวังเรื่องร้ายจะเกิดกับประชาชนทั่วไป (ที่พระจันทร์เป็นตัวแทนอยู่) โดยอันตรายคาดว่าเป็นจากน้ำมากผสมดินเช่นน้ำท่วมโคลน-ดินถล่ม หรือมีประเด็นให้ประชาชนทั่วไปไม่สบายใจในเรื่องที่พระจันทร์เป็นตัวแทนอยู่เช่นความเป็นอยู่ ประมง น้ำ ประปา โครงการเกี่ยวกับน้ำขนาดใหญ่ ส่วนพืชก็เช่นข้าวโพด

3.3 พระจันทร์เป็นเรื่องเขตแดน-พื้นดินด้วย (ตัวแทนภพที่สี่ดวงเมือง) ขนาดแค่ใกล้ ๆ พระจันทร์จะเป็นกาลิกณีจรเท่านั้นผู้เขียนละอึ้งกับการที่หญิงกาลกิณีดวงเมือง (ตามข้อ2.1หญิงกาลีพิการ) พาสามีต่างชาติมาสร้างบ้านในทะเลจะสถาปนาเป็นรัฐอิสระ-หาความใส่เมืองบอกถูกไล่ล่า-จะขอลี้ภัย ทำให้ฝ่ายกิจการด้านทะเลของไทยคือทหารเรือ(พระจันทร์-กลาสี)ต้องแอคชั่น-คนไทยที่รักชาติฉุนขาดไปทั้งเมือง กล่าวโดยสรุปข้อนี้คือให้ระวังชายโสดสูงสองสี-หญิงกาลีพิการ (บางคนก็กาย-บางคนก็ใจ) จะก่อกวนในเมืองต่อไปทั้งปี

3.4 ด้านดีคือสิ่งที่ผู้เขียนรอคอยมาตลอดและเรียกร้องคนไทยให้อดทนจากวันที่ 5 ตุลาคม 2561 มาถึงวันเกิดดวงเมืองที่ 21 เมษายน 2562 ให้ได้และเราก็จะมาถึงนี้แล้วคือวันที่พฤหัสบดีหัวหน้าเทวดาประจำเมืองพลิกทักษาจากมูละจร-ที่ดีเพียงกลาง ๆ กลับเป็นศรีจรเพิ่มความดีให้สุดขีดพอที่จะคานอำนาจดาวร้ายที่กำลังทั้งตรึง-ระรานดวงเมืองได้มากขึ้นกว่าเดิม (กว่าที่เป็นมาตั้งแต่ต้นตุลาคม 2561)

3.5 พฤหัสบดีศรีจรจับตาในเรื่องที่พฤหัสบดีเป็นตัวแทนอยู่ที่คงจะโดดเด่นด้านดีที่จะพัฒนาขึ้นเช่นกฎหมายกระบวนการยุติธรรม-การศึกษา-สาธารณสุข-ที่ตั้งของรัฐสภาใหม่-โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องตัดสินใจลงทุนร่วมเอกชนกับรัฐบาล-การซื้อขายหุ้นที่มักจะราคาสูง-ยางพาราฯลฯ

ขอขอบคุณ : ฟองสนาน จามรจันทร์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here