สวดบท “ขอขมาเทวดา” เสริมให้ชีวิตเจริญ พ้นเรื่องไม่ดี ปลอดภัยจากทุกสิ่ง

0

สวดบท “ขอขมาเทวดา” เสริมให้ชีวิตเจริญ พ้นเรื่องไม่ดี ปลอดภัยจากทุกสิ่ง

สำหรับในค่ำคืนนี้ ใครที่มีจิตเป็นกุศล หลังสวดมนต์บทนี้ขอให้นั่งสมาธิซัก 3 นาทีก็ยังดี เพื่อเป็นการปัดเอาจิตใจที่ฟุ้งซ่าน แล้วค่อยไปนอน บทสวดต่อไปนี้เป็นบทสวดเกี่ยวกับการขอขมาเทวดาประจำตัว เพื่อที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ ทำแล้วดีจึงขอนำกุศลผลบุญนี้มาให้เพื่อนๆได้สวดมนต์กัน สวดแล้วดีอย่าลืมที่จะนำไปให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้ส่วนในค่ำคืนนี้ด้วย เก็บบทสวดมีไว้สวดจะเป็นการดีมากๆ

ตั้งนะโม ๓ จบ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ทำจิตใจให้ผ่องใส แล้วกล่าวคำดังต่อไปนี้ ด้วยอนุภาคของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม พระสงฆ์ พระรัตนตรัยทั้ง๓ประการนี้ ขอได้จงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมานั้น บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานั้น ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดา ที่คอยปกปักรักษาตัวข้าพเจ้า ให้เทวดาที่รักษาบ้านรักษาเรือน ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้เทวดาที่รักษากิจการการค้าการขายของข้าพเจ้า ถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากเรื่องทุกข์ ถ้ามีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุขกายสบายใจ มีความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพภูมิที่สูงขึ้น มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญกุศลของข้าพเจ้าแล้ว ขอให้ท่านอโหสิให้แก่ข้าพเจ้า ขออนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอท่านจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสบายใจ

ความเจริญความรุ่งเรือง แคล้วคลาดรอดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้ชีวิตข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การค้าการขาย การติดต่อเจรจา การเงิน ชีวิตความรัก ขอให้ชนะศัตรูหมู่มาร ขอให้เป็นที่รักแกใครหลายๆคน ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีโชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังปรารถนาเร็วพลันด้วยเทอญ

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หนังสือพระบทเก่า

ไม่อนุญาตให้คัดลอก

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here