ขอขมาเทวดาประจำตนอย่างถูกต้อง ผลที่ขอจะสำเร็จ เห็นผลเร็ว

0

ขอขมาเทวดาประจำตนอย่างถูกต้อง ผลที่ขอจะสำเร็จ เห็นผลเร็ว

วิธีการขอพรจากเหล่าเทวดาประจำตัวของตนเองอย่างได้ผลสำเร็จ และทำอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธี จะเกิดผลบุญให้กับทั้งสองฝ่าย เมื่อตัวเรานั้นทำการเชื่อมบุญจะทำให้ผลบุญผูกพันกัน แล้วเชื่อมถึงกันได้ในเวลาที่เราขอพรหรือขอความช่วย เหลือ จะต้องไม่ลืมว่าท่านก็เป็นเทวดา มีภพภูมิที่อยู่สูงเหนือกว่าเรา ต้องสักการะบูชา และนั่นทำความเคารพท่านอยู่เสมอ

ขอโมทนาคุณความดีของตัวท่าน ให้ได้โปรดช่วยปกปักคุ้มครองรักษาตัวและดลใจให้เราไม่เดินในทางที่ผิด และทำความดีต่อต่อไป

อย่าลืมว่าเทวดา ท่านก็เป็นภพภูมิที่ยังมีกิเลส (ยังไม่ใช่พระอรหันต์ที่ดับทุกข์แล้วเข้าสู่กระแสนิพานครับ) การไปสร้างกิเลสให้ท่านก็นับว่าเป็นบ า ปอย่างหนึ่ งทำให้กลายเป็นว่าท่านจะไปสร้างก ร ร มร่วมกับเราแทนซึ่งแน่นอนว่าเหล่าเทวดาผู้ต้องการความดีคงไม่ปรารถนาเช่นนั้น

ที่สำคัญคือ หากเราเป็นคนหนึ่ งที่ไปชักชวนให้ท่านเกิดกิเลสให้ท่านร่วมก่อก ร รมไม่ดีเพราะเอาสิ่งของไปติดสิน เราก็จะต้องพลอยรับผลไม่ดีไปด้วย

คิดใหม่ว่า ที่ท่านช่วยให้พรและให้ความเมตตานั้นท่านไม่ได้หวังเครื่องเซ่นไหว้ใดๆ ท่านได้ช่วยเราด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกับการที่เราบริสุทธิ์ใจไปขอท่านจะทำให้ท่านได้สร้างบุญเพิ่มการขอพรนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับและขอได้ทุกโอกาสขอได้กับเทวดาทุกองค์ (เพราะอย่าลืมว่า ไม่มีเทวดาองค์ไหนมาคอยอยู่ประจำตัวดูแลเราตัวต่อตัวแน่นอน) เมื่อเรายังคงอยู่ในศีลมีบุญติดตัว มีความตั้งใจมั่นและศรัทธาในความดี รับรองว่าความสำเร็จบังเกิดขึ้นกับเราแน่ๆ

สิ่งสำคัญประการหนึ่ งก็คือ

ในขณะที่กำลังขอพรหรือขอความช่วย เหลือนั้นสิ่งที่ขอก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยหากจุดประสงค์ในการขอไม่บริสุทธิ์ จิตก็จะไม่สะอาดไม่อาจก่อพลังงานที่ดีขออะไรไปก็ไม่ได้ผลไม่เกิดอะไรขึ้นและท่านเทวดาก็คงไม่อำนวยผลให้เกิด
เมื่อจุดประสงค์ดี จิตใจสะอาด และสิ่งที่ขอกำลังจะเป็นผลให้ลองสังเกตดูว่า ช่วงเวลาที่จิตใจสะอาด จะมีความกล้าแข็งทางจิตขึ้นด้วยจะมีความรู้สึกโล่งโปร่งสบายอาจมีอาการขนลุก น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหรือมีแสงสว่างวาบขึ้นมาในจิตแสดงว่า เทวดาท่านรับรู้แล้วในสิ่งที่เราต้องการและท่านจะช่วยอำนวยพรให้ส่วนเรื่องจะประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังหรือไม่ ก็อยู่ที่ก ร ร มลิขิตตามหลัก

การบูชาด้วยอามิสบูชาหรือด้วยสิ่งของต่างๆ นั้น คงไม่จำเป็นอะไรสำหรับเทวดาประจำตัว เพราะโดยทั่วไปแล้วเทวดาทั้งหลายนั้น ท่านมีกายทิพย์ สิ่งที่ท่านใช้ในประจำวันล้วนเป็นของทิพย์ทั้งสิ้น ท่านปรารถนาบุญกุศล ที่เป็นสุดยอดของทิพย์ทั้งปวง

ดังนั้น การบูชาด้วยสิ่งของนั้นท่านที่อยา กจะทำก็ทำได้ ไม่ได้ผิดแต่ประการใด ถือว่าเป็นแสดงความเคารพ ขอให้บูชาด้วยน้ำสะอาด ดอกไม้หรือเครื่องหอมก็พอจะได้ ไม่สิ้นเปลืองอะไรมาก

เทวดาท่านจะดูที่เจตนาของผู้ขอไม่ได้ดูที่สิ่งของราคาแพง ขอให้บูชาท่านด้วยความเคารพและจริงใจ ปฏิบัติบูชาด้วยการทำความดี อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านในทุกครั้งที่เราได้ทำการสร้างบุญ จะช่วยรักษาและเมตตาเรายิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอน

เมื่อตัวท่านได้รับรู้ในเรื่องของการบูชาเทวดาอย่างครบถ้วนแล้ว ลองนำไปปฏิบัติใช้ดู ชีวิตของท่านจะพบเจอเรื่องที่ดี คนทำมาค้าขายจะค้าขายขึ้น คนทำธุรกิจจะได้ผลตอบแทนที่ดีทำอะไรก็แล้วแต่จะราบรื่นชีวิตเป็นสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก : torthammarak

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here