การไหว้บรรพบุรุษ ทำตามวิธี แล้วชีวิตจะมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

0

การไหว้บรรพบุรุษ ทำตามวิธี แล้วชีวิตจะมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

ความเชื่อต่างๆที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในยุคปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายเรื่องราว เป็นลักษณะของความเชื่อ เป็นวัฒนธรรมที่สือทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น หากได้ทำตามและมีความเชื่อต่อเรื่องราวเหล่านี้ จะส่งผลดีต่อตัวคุณและครอบครัวให้มีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

ลักษณะความเชื่อ

ตามลักษณะความเชื่อในเรื่องของการนับถือwีบ้านผีเรือนแล้วนั้น เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อมาจากปู่ย่ายายตาในยุคเก่าๆ ทั้งนี้เป็นเพราะระบบครอบครัวที่มีความผูกพันแน่นแฟ้นการตั้งแต่บรรพบุรุษจึงทำให้พากันทำตามความเชื่อ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวคุณเอง

บรรพบุรุษที่จากไป เช่น ปู่ย่ายายตา ผู้ที่นับถือwีเรือนจะทำหิ้งขนาด ๑-๒ ฟุต วางของใช้ของบรรพบุรุษ เช่นพระห้อยคอ หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯ พิธีนี้ชาวนครไท ยเชื่อว่าถ้าปีใดไม่ทำพิธีเซ่นไหว้ wีจะมารบกวนคนในบ้านให้เจ็บป่วย สามี-ภรรยาจะทะเลาะกัน เด็กเล็กร้องให้ทั้งคืน ถ้าครอบครัวใดทำพิธีเซ่นไหว้จะมีแต่ความสุขความเจริญ

ความสำคัญ

การจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ มักจะให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ทำพิธี จึงทำให้ผู้สูงอายุมีความหมายต่อลูกหลานเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้ควรเคารพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงไม่มี ทำให้ลูกหลานมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน

พิธีกรรม

การเซ่นไหว้นี้นิยมกระทำในวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้ง วันรับขวัญ โดยผู้ทำพิธีจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งทำการเซ่นไหว้ บางบ้านจะเซ่นด้วยอาหารคาวหวานที่บรรพบุรุษชอบ บางบ้านเซ่นด้วยหัวหมู ไก่ หมาก พลู ขนม บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ (นิยมใช้ดอกพุด) บางบ้านจุดตะเกียงบางบ้านจุดเทียนผู้ทำพิธีจะจุดธูปบอกกล่าวว่า “ลูกหลานเอาของ… มาเซ่นไหว้เชิญมารับประทาน และขอให้คุ้มครอง… ให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย”

บางครั้งหากบ้านใดมีคนป่วยหรือมีความทุกข์ต้องการให้เข้ามาช่วย ก็อาจเซ่นไหว้ และเมื่อหายทุกข์หรือหายป่วย จะต้องเซ่นไหว้หรือแก้บนตามที่บอกกล่าวเอาไว้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : culture

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here