7 นิสัยของผู้มีบุญมาก หรือจิตของผู้มีบุญ มักจะมีลักษณะดังกล่าว

0

7 นิสัยของผู้มีบุญมาก หรือจิตของผู้มีบุญ มักจะมีลักษณะดังกล่าว

สำหรับจิตของผู้ที่มีบุญมากนั้น จะต้องประกอบไปด้วย 7 ข้อ ซึ่งคุณสมบัติมาตรฐานของนักบวช นักบุญ ผู้ที่มีฝีมือ มีปัญญา บุญบารมีสูง มักจะมีดังต่อไปนี้

ปล. ข้าพเจ้าบอกบุญในวันนี้ หวังอย่างยิ่งที่ท่านจะบอกบุญให้กับผู้อื่น เป็นบุญของคนที่เลื่อนผ่านมาเห็น

1 เป็นคนที่ไม่บ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นจะแปรสภาพให้เป็นปัญญาโดยทันที ทำให้ยอมรับความเป็นจริง รู้แจ้งเห็นจริง เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ตามระดับบุญวาสนาของตนเอง

2 ไม่กลัวและไม่ท้าทาย

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญจะแปลให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญ ตามกำลังของคนที่มีบุญ เป็นคนที่ไม่หวั่นต่ออุปสรรคใดใด และไม่ท้าทายต่ออุปสรรคตรงหน้า

3 ไม่ทำ

เมื่อมีบุญแล้ว ผลบุญจะบอกให้เรานั้นควรทำอะไรได้ไม่ควรทำอะไร เป็นตัวแปรควบคุม ช่วยในเรื่องของการจัดการบริหารต่างๆ ช่วยให้เราละอายต่อบาป ต่อความผิดน้อยใหญ่ที่ลับหรือที่แจ้ง

4 เป็นคนที่ไม่คิดมาก

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญแล้วนั้น ผลแห่งบุญปรับเปลี่ยนให้เป็นความสะอาด ความสว่างในใจ ความสงบภายใต้เบื้องลึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง กำลังบุญจะแผ่กว้างให้เกิดความสงบ ไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่าน คิดเรื่องบวก ไม่เป็นทุกข์

5 รอคอยได้

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลแห่งบุญจะส่งผลให้คุณนั้นเป็นคนที่ใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังฤทธิ์ของบุญ ไม่ใจร้อน จะทำให้คุณเป็นคนที่ใจเร็ว เล็งเห็นถึงจังหวะและโอกาสที่ดี

6 อดทน

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลแห่งบุญจะส่งผลให้คุณนั้นเป็นคนที่เข้มแข็ง เป็นคนที่สามารถอดทน มีความคิดที่ไม่หวาดหวั่น เห็นทุกความสำเร็จมาจากความอดทน มีความสุข

7 สงบได้ เย็นได้

เมื่อคุณเป็นคนที่มีบุญ ผลแห่งบุญจะส่งผลให้คนนั้นเป็นคนที่เย็น เป็นคนที่สงบ ไม่กระวนกระวาย ไม่เป็นคนพูดจาโผงผาง จะทำให้คุณมีสติยั้งคิด แม้ว่าจะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดี ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นได้

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก : dhammakun

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here